עשרת הדיברות לטרמפיסט

"אל תדבר בסלולרי, זה מפריע לנהג. אם אתה חייב לדבר, וזה ממש הכרחי, בקש רשות מהנהג, ואז דבר בקיצור ובלחש. אם הנהג נוסע כמו מטורף, אל תעיר לו. זו בעיה שלך שעלית לטרמפ. הוא לא מינה אותך אחראי להטיף לו מוסר". הרב אבינר מפרסם בעלון "מעייני הישועה" את המדריך לטרמפיסט

הרב שלמה אבינרפורסם 13:34, 12/06/2008
ןעוט...
צילום: גיל יוחנן
תמונה כלליתתמונה כלליתתמונה כללית

א. קדימה. גם אם אתה ראשון בתור - קיים מצוות חסד וכבוד ותן להיכנס לפניך, לאישה עם ילדים קטנים, או אישה בהריון, או זקן, או תלמיד חכם. אל תגיד: ומה יהיה איתי? אל תדאג, יבוא תורך, ותמיד טוב שיהיה לך לב טוב.

  

ב. טרמפ בטוח. אל תעלה לפני שאתה בטוח מאה אחוז שהנהג אינו ערבי. זכור: כבר היו מקרים רעים של רצח, עם ערבי מחופש ליהודי, עם זקן וכיפה. ואם את בת, לא די שהנהג יהודי, יש להיות בטוח שהוא אדם הגון. זכרי: כבר היו מקרים רעים גם על ידי אדם עם כיפה וזקן. לכן סעי רק אם את מכירה אותו כאדם הגון או שהוא נוסע עם אשתו וכדומה.

  

ג. צניעות. אם זו נהגת, שב אחורנית אם יש מקום. אם אישה יושבת כבר אחורה, בסדר. אם שתי נשים יושבות אחורה, אל תיכנס ותידחק עליהן.

  

ד. נימוס. אל תשאל את הנהג: לאן אתה נוסע? אין זה עניינך. אלא הודיע אתה לאן אתה מעוניין להגיע. ודאי אל תבקש מהנהג שיסטה ממסלולו עבורך. אם יציע מעצמו - מה טוב.  

 

ה. הטרחה. בכלל שקול היטב אם לנסוע בטרמפים וליהנות מן הזולת. איננו קבצנים החיים על חשבון אחרים כמו עלוקות. לכן, קח איתך כסף וסע באוטובוס. רק אם נתקעת במקום שאין תחבורה ציבורית או שיש לחכות לה שעות רבות.  

 

ו. כיבוד הורים. אם הוריך מתנגדים שתיסע בטרמפים – אל תיסע. הרי הם נותנים לך כסף לנסיעה. אמנם אתה כבר גדול ומן הדין אינך חייב להיות זהה להם במחשבותיך והתנהגויותיך, אבל הפוסקים אומרים שבדברים של 'מה בכך', עליך לוותר להם לפנים משורת הדין. וזאת למה? כי גם הם עושים עבורך דברים רבים לפנים משורת הדין שאינם מחויבים בהם על פי ההלכה, אלא מפני שהם דואגים לך. לכן אתה, אל תהיה כל כך קמצן וכפוי טובה לתת להם רק מה שאתה חייב, אלא עשה לפנים משורת הדין כלפיהם. נאמר: נהג מן הדין לפנים משורת הדין בתור יחס חוזר. כשתהיה עצמאי ותגור בפני עצמך, תתנהג כאוות נפשך.  

 

ז. שב בשקט. אל תדבר עם חברך בשעת נסיעה. זה מפריע לנהג. הוא רוצה שקט נפשי בזמן הנסיעה. אל תדבר אפילו בלחש. כמו כן, אל תדבר בטלפון סלולארי, זה מפריע לנהג. אם אתה חייב לדבר, וזה ממש הכרחי, בקש רשות מהנהג, ואז דבר בקיצור ובלחש.  

 

ח. ניקיון. אל תלכלך – אני מתבייש להעיר על כך. אל תדפוק את הדלת, היא עלולה להתקלקל – גם על זה אני מתבייש להעיר. כמובן אל תעשן, אפילו אל תבקש רשות לעשן.  

 

ט. בלי הערות. אם הנהג נוסע כמו מטורף, אל תעיר לו. זו בעיה שלך שעלית לטרמפ ברכב שלו. בודאי שהוא לא בסדר, אך הוא לא מינה אותך אחראי להטיף לו מוסר. הוא הרשה לך להיכנס לרכב שלו שהוא כמו הבית שלו, אך לא הרשה לך לחדור לחיים הפרטיים שלו. אם הנסיעה מסוכנת, רד באמצע הדרך, ונמק באיזושהי אמתלא, ששינית תכנית, בלי לפגוע בו.

 

י. תודה. בכניסתך אמור 'תודה' בחיוך.וכן ביציאתך אמור 'תודה'. אין צורך לומר: "תזכה למצוות". אפשר לומר כבן אדם רגיל: תודה רבה.