ההסתדרות התנגדה לתוספת ותק לשומרים

ביה"ד לעבודה קבע כי יש לשלם לעובדי חברת שמירה תוספת ותק בהיקף של כמיליון שקל, בהתאם להסכם הקיבוצי בענף השמירה, אשר גבר על הסכם פרטני שנחתם עם ההסתדרות והרע את מצב העובדים. ההסתדרות: "קיבלנו את פסק הדין ואנו עוד לומדים את משמעותו"

נורית יוחנן פורסם 13:32, 05/09/2016
תמונה כלליתתמונה כלליתתמונה כללית

עובדי חברת שמירה יקבלו תוספת ותק בהיקף של כמיליון שקל, זאת בניגוד לעמדת ההסתדרות. בית הדין האזורי לעבודה נתן פסק דין סופי בתביעה של עובדי חברת "גשש (ז.א.) בע"מ", וקבע כי החברה תשלם לעובדים תוספת ותק, בהתאם להסכם הקיבוצי בענף השמירה.

 

לכתבות נוספות בערוץ הקריירה

תמונה כלליתעובד מצטיין? כדאי לך לנצל את ימי החופשה שלך‎

תמונה כלליתעובדים מהבית? אלו הזכויות שמגיעות לכם

תמונה כלליתמהן זכויות עובדים כאשר המעסיק מתחלף?

 

מדובר בפסק הדין המסיים הליך משפטי שהחל בשנת 2006, במסגרתו הוגשה תביעה ייצוגית נגד שלוש חברות שמירה, בטענה כי הן לא משלמות לעובדיהן תוספת ותק בהתאם להסכם הקיבוצי בענף השמירה. למרות ערעורים שונים שהגישה חברת גשש, טענותיה נדחו ובית הדין הארצי לעבודה החזיר את הדיון לבית הדין האזורי בחיפה, שם נפסק לטובת העובדים. עו"ד גל גורודיסקי ייצג את התובעים בתביעה הייצוגית. 

 

ההסתדרות עמדה לצדה של חברת השמירה

בית הדין מתח ביקורת חריפה על התנהלות ההסתדרות בכך שעמדה לצדה של גשש. מדובר במקרה של התנגשות בין שני הסכמים קיבוציים - הסכם פרטני שנחתם עם ההסתדרות הכללית במסגרתו נקבע שלא תשולם תוספת ותק, מול הסכם קיבוצי כללי בענף השמירה, המסדיר את יחסי העבודה ומחייב תשלום תוספת זו.

 

נציין כי בחוק "תובענה ייצוגיות" נקבע שלא תאושר תביעה ייצוגית נגד מעסיק, אם העובד חתום על הסכם קיבוצי המסדיר את יחסי העבודה. למרות זאת, לפני כשנה בג"צ פסק כי כאשר לא קיימת פעילות של ארגון עובדים לאכיפת זכויותיהם, יש לבדוק אפשרות לשלם תוספת ותק, כפי שביקשו התובעים, ולא כפי שסוכם מול ההסתדרות. 

בית הדין קבע כי תוספת הוותק שתשולם לעובדים תחושב לפי תעריף של יום עבודה אחד לכל שנת עבודה בחברה, עד למקסימום של עשר שנות עבודה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהמועד בו היה אמור התשלום להינתן ועד למועד התשלום בפועל. להערכת נציג התביעה, עו"ד גל גורודיסקי, מדובר באלפי עובדים, כאשר השכר היומי המעודכן הממוצע של עובד שמירה הוא 208 שקלים ותקופת העבודה הממוצעת לעובד היא כשנתיים. על פי הערכות אלו, סך הסכום שישולם לכלל חברי הקבוצה נאמד בלמעלה ממיליון שקלים.

 

בית הדין קבע כי חברת גשש תפקיד גם סכום של 200 אלף שקלים לטובת פיצוי לעובדים ו-50 אלף שקלים על הוצאות משפטיות. החברה תדרש לשלם 50 אלף שקלים נוספים לבודק שיקבע את הסכום המדוייק שעל החברה לשלם לעובדים.

 

ההסתדרות תמכה בחברה נגד העובדים

כאמור, בפסק הדין נמתחה ביקורת קשה על ההסתדרות. בית המשפט ציין כי במשך כל ההליך, ההסתדרות הכללית, שאמונה על שמירת זכויותיהם של עובדי חברת גשש, התנגדה נחרצות להכרה בתביעה כתביעה ייצוגית וטענה כי תוספת הוותק זניחה וחסרת משמעות. ההסתדרות הצטרפה דווקא לטענות של המעסיק, לפיהן יש לחשב את ערכה של תוספת הוותק בהתאם לצו ההרחבה ולא בהתאם להסכם הקיבוצי, ואמרה כי התוספת שואפת לאפס.

 

בית המשפט קבע כי דווקא במצב זה, בו ארגון העובדים מתנגד למימוש הזכויות המלאות של העובדים ואף תומך בטענות החברה כמעט לחלוטין, מתעוררת החשיבות בתביעה ייצוגית של העובדים. בנוסף, בית המשפט הדגיש כי התיק הוא בעל חשיבות ציבורית, וכי התובעים מהווים פה למימוש זכויות העובדים ולכן חייב את חברת גשש בתשלום שכר טרחה של 250 אלף שקלים לעורכי הדין של התביעה.

 

בית המשפט הדגיש כי אם ההסתדרות הכללית הייתה לוקחת על עצמה את אכיפת תשלום הוותק לכל אחד מחברי הקבוצה, בהתאם להסכם הקיבוצי שהיא עצמה חתמה, פסק הדין היה הופך למיותר. כיוון שלא עשתה זאת, התביעה היצוגית הייתה הכרחית, כדי לאכוף את תשלום תוספת הוותק לכל אחד מהעובדים. 

 

מההסתדרות נמסר בתגובה: "קיבלנו את פסק הדין ואנו עוד לומדים את משמעותו, תוך בחינת המשך צעדינו".

 

מטעם חברת גשש, המיוצגת ע"י עו"ד דלית כסלו-ספקטור, נמסר: "מדובר בתיק שנמשך 8 שנים ומהלכו סמכה ידה החברה על עמדת ההסתדרות שקבעה בנחרצות ועמדה על דעתה כי מדובר בזכות ששוויה שואף ל-0 ומשכך, אין ולא היה צורך מעולם לשלמה. יש לציין כי עמדה זו של ההסתדרות, שהינה הארגון היציג של העובדים בחברה מזה למעלה מ-20 שנים, קבלה חיזוק גם בפסיקות קודמות של ביה"ד לעבודה ומשכך, היתה התאמה בין עמדת ההסתדרות לפסיקה והחברה נהגה בהתאם.

 

"פסיקת ביה"ד האזורי בחיפה, לוקה לטעם החברה בכשל לוגי משמעותי ולכן ערעור על פסק הדין יוגש בימים הקרובים , כאשר מחד אין חולק, גם לא לטעם ביה"ד, כי החברה מילאה את כל חובותיה בהתאם להנחיות ארגון העובדים ומאידך היא זו הנקנסת על עמידתה בתנאים שהוכתבו ע"י הסתדרות העובדים.

בנוגע לעובדים עצמם, הרי שאין בפסק הדין כל הישג עבורם, שכן מדובר בעובדי החברה בין השנים 2000 ועד 2007, קבוצה המונה כמה עשרות בודדות של עובדים שההישג עבורם מתמצה בכמה שקלים בודדים, אם בכלל ובהתאם לתוצאות הערעור".

 

לסיכום, אומרת עו"ד כסלו-ספקטור: "הערכתו" של עוה"ד על זכאות של מיליון שקלים, אינה אלא הפרזה שנועדה לקנות כותרות וניסיון העבר מלמד כי לאחר קבלת שכר הטרחה בד"כ בכך מתמצה עיקר הפעילות ועל כך, צדקה שרת המשפטים בבואה לדרוש תנאי סף להגשת התביעות היצוגיות שעיקרן לא שמירה על זכויות אלא, שכרי טרחה".

 

ממידע שהובא למערכת אתר ynet ביום 23.7.17: חברת גשש ערערה לבית הדין הארצי לעבודה, וזכתה בערעור.