שגרת קורונה

זר לא יבין זאת: החרדים רואים בהגבלות "שעת שמד"

לצד האיום המתמיד של "המודרנה", מערערות הנחיות הבריאות את סדרי התפילה והלימוד, ומנהיגים חרדים חוששים מפריקת עול של הדור הצעיר יותר מאשר ממוות של זקני המגזר. גם העובדה שצעירים נדרשים להישמע לרופאים שאינם "גדולי הדור", מערערת את האיזון הפנימי. וכך מתחזקת מגמת ההפרות עד כדי נכונות ל"מסירות נפש"

הרב יואל בן-נון | פורסם:15/10/2020

לכאורה, מה פשוט יותר מפיקוח נפש שדוחה כל מצוות שבתורה - חוץ מעבודת אלילים, גילוי עריות ושפיכות דמים? פשוט הוא שסכנת המגפה דוחה תפילות בציבור ולימוד בישיבות וסעודות שמחה בחצרות חסידים. המומחים הקובעים "פיקוח נפש" הם הרופאים, גם בחולה יחיד - ועוד יותר בסכנה לציבור שלם.
<< הכול על העולם היהודי - בפייסבוק של ערוץ היהדות. היכנסו >>
ואכן, כמעט כל הרבנים החשובים שהשמיעו פסקי הלכה בשלבים השונים של המגפה, דיברו ברוח זו, וקבעו שחובה הלכתית להישמע להנחיות הרופאים-המומחים, אפילו במחיר של תפילות יחידים בבתיהם ולימודים בחברותות קטנות.
ולמרות כל זה, האווירה בציבורים החרדיים משמיעה בעוצמה בלתי רגילה קול אחר לחלוטין, ולפיו לא המגפה היא האיום הגדול, אלא ההנחיות של הרופאים-המומחים, ודעת הקהל החרדית ממש מתקוממת נגד הניסיונות להכתיב הגבלות "מבחוץ" על אורח החיים החרדי, אפילו אם יש בדבר סכנת פיקוח נפש.
ככל שנפטרו תלמידי חכמים וגם אדמו"רים, ושיעור הנפטרים ברוב הציבורים החרדיים הלך ועלה מעבר לשיעור הנפטרים בציבור הכללי - התגברה גם הצעקה החרדית נגד כל "הכפייה מבחוץ", והתגבר המאמץ לשמור מכל משמר גם על הסליחות, גם על תפילות בקהלים גדולים, גם על הושענות ושמחות והקפות וחתונות.

מי מנסה לשמד את החרדים?

לדעתי ברור שיש בסיס הלכתי-תורני מובהק לצעקה החרדית, והוא נקרא בסוגיות הגמרא ובהלכה – "שעת השמד". מול איום של "שמד", הופכת כל התורה כולה להיות בגדר הדין של "ייהרג ואל יעבור", והלכות פיקוח נפש נעלמות ונמחקות כליל.
צילום: EPAחודשים מחוץ לבתי הכנסת (צילום: EPA)
אולם התנאי ההכרחי של שעת שמד הוא שיש מי שמנסה בכוח להרוס את אורח החיים היהודי ולהעביר את היהודים על דתם ועל דעתם. אפילו בחור ישיבה צעיר, כמו גם תלמידה ב"בית יעקב" יודעים שאין שום רופא מומחה או פקיד מדינה ששואף לפגוע באורח החיים החרדי-תורני באמצעות הוראות הבריאות.
אבל ניפוח אמירות של זעם וכעס נגד "החרדים" בתקשורת, והאיום בסגר חמור על "אזורים אדומים" שרבים מהם חרדיים, כמו גם על בתי כנסת, ישיבות וחצרות - מלבים תחושה עמוקה של איום על אורח החיים החרדי באשר הוא. לכן מתחזקת והולכת המגמה של חזרה לסדר חיים "רגיל", תוך התעלמות בוטה מסכנות המגפה, עד כדי נכונות ל"מסירות נפש" והגדרת המגפה כולה כניסיון "עקֵדה" שה' מנסה במיוחד את עבדיו הנאמנים, היראים והחרדים על דברו.

כשהרופאים עוקפים את "גדולי הדור"

ברקע הדברים יש לזכור שהציבור החרדי כולו חי תחת איום מתמיד מצד המודרנה באשר היא, על כל גלי החילון שהיא מחוללת והאידיאולוגיות נושאות דגל הכפירה והחילון, ועם איומי הפיתוי של רשתות האינטרנט והטכנולוגיה, הפורצים אף את החומות הגבוהות והבצורות שהקימו החרדים סביב השכונות והערים שלהם.
אסור לשכוח לרגע שהציבור היהודי החילוני לגווניו צמח כולו מתוך העולם החרדי, שנפגע קשות מההשכלה המודרנית ומן האמנציפציה דור או שניים לפני שחרב בשואה. על אותה הדרך, אי אפשר להבין את ההתנגדות החריפה כל כך לגיוס הצעירים לצה"ל, מבלי להבין את האיום הקבוע בשל החילון המודרני, ועצם ישיבת נציגיהם של החרדים בממשלות ישראל בשנים האחרונות, באה בעיקר כדי למנוע את "גזרת הגיוס".
נוסף על כל אלה, באות כעת הנחיות הבריאות ומערערות את סדרי התפילה והלימוד, עד כדי כך שמנהיגים חרדים חוששים מפריקת עול של הדור הצעיר הרבה יותר מחששם ממוות של זקני המגזר.
עצם העובדה שצעירים חרדים נדרשים להישמע לרופאים ולמומחים שאינם "גדולי הדור" ואינם פוסקי הלכה, וגם לא דמויות של צדיקים ומורי דרך, מערערת בעליל את האיזון הפנימי באורח החיים החרדי, ואי אפשר להתווכח עם החרדים מבלי להבין את כל הדברים האלה היטב.

לחזור לכיוון המכבד והמחבק

דעתי שונה מאד בהבנת ההלכה במציאות חיינו התורניים, אבל אין לי שום זכות לכפות את דעתי על ציבורים שקוראים את אותן ההלכות במבט שונה. אני אינני רואה במודרנה שום איום על חיי התורה – אדרבה, גם המדע וגם ההשכלה רק מרוממים אצלי את עומק שמחת התורה, לימודה, הבנתה וקיומה.
צילום: שאול גולןהרב יואל בן-נון (צילום: שאול גולן)
השירות בצה"ל רק חיזק והעצים בי את שיעור הקומה התורני, וסוגיות שלמות של הלכות זכיתי ללמוד דווקא בצה"ל. הוא הדין בטכנולוגיה וברשת האינטרנט, שמגדילה מאוד את לימוד התורה בחוגים רחבים, ואני רואה ערך רב גם בשיעורי מסך ממרחק.
אין כאן לדעתי שום דבר דומה ל"שעת שמד" בהלכה, ולא "ניסיון אלוהי" של מגפה. מי שנשמע להוראות הבריאות, הוא המקיים את דבר ה' בתורה ובהלכה, ומי שמזלזל בהוראות איננו שונה בעיניי ממחלל שבת בשוגג, באי הבנת המציאות. אבל אין לי זכות לכפות דעתי ואת השקפת עולמי.
לו יכולתי לומר דבר באוזני המנהיגים של הציבורים החרדיים, הייתי אומר להם: פריקת העול של חלקים מתוככם פוגעת בעיקר בכם. לא הייתי מכניס אף שוטר לשכונות החרדיות, אלא סוגר אותן מסביב, ומשאיר למנהיגות החרדית להתמודד מבפנים, אלא אם הם עצמם יבקשו עזרה "מבחוץ".
הייתי מציע אפילו לפרוס מחלקות קורונה במתכונת חירום בתוך הריכוזים החרדיים, ובעיקר אומר בבהירות מוחלטת: אין למדינת ישראל ולנציגיה שום מטרה לאיים על אורח החיים החרדי, גם לא בשרוך של נעל. בסגר הראשון פעלו חיילי צה"ל בבני ברק באווירה כזאת, ובהצלחה ניכרת – כעת צריך לחזור בתשובה לכיוון ההוא, המחבק ומכבד.
62

תגובות

close-fullscreen-comment
הוספת תגובה
50.
מיכאל
21/10/2020 | 04:15

49.
דרעי וליצמן שליחי הר
22/10/2020 | 17:43

48.
ישראלי
26/10/2020 | 09:00

להתמודד עם האמת בעולם החילוני , צריך לעזור להם להציל את עצמם מהחרדיות והעוני והבורות , כדי להכיר את עמותת ה.ל.ל שעוזרת לחרדים להיקלט בעולם האמתי

47.
שדבת
20/10/2020 | 12:41

46.
ואן דייק
19/10/2020 | 22:29

אני לא כל כך מבין מושגים דתיים ובטח לא חרדיים - אבל את העיקרון הבנתי.

45.
M.E
16/10/2020 | 11:08

יש לציין שזה ממש אבל ממש לא כל החרדים, אמנם כולם בטוחים שרודפים אותם אבל לא כולם חושבים שההנחיות הם בבחינת ׳להשכיחם תורתך׳...

44.
גוררים מדינה שלמה
16/10/2020 | 20:56

43.
תיקון
16/10/2020 | 16:42

42.
קורא מזדמן
17/10/2020 | 09:29

"אסור לשכוח לרגע שהציבור היהודי החילוני לגווניו צמח כולו מתוך העולם החרדי"? צר לי אבל העולם החרדי על שני זרמיו המרכזיים, החסידי והליטאי, נוצרו בעקבות התרחבות המודרניות החילונית במאה ה-18. עצם המושג של אורתודוכסיה נוצר באותה תקופה כתגובת נגד תרבותית למודרניות, כמו גם הזרם הרפורמי והזרם החילוני שנוצרו בקרב היהודים במקביל לחרדי. הזרם החילוני (ההשכלה) הוא הזרם היחידי ביהדות שהצליח לחולל מהפכה לאומית ותרבותית. אתה, כבוד הרב, וקהילתך רק טרמפיסטים. הטרגדיה הישראלית היא שהטרמפיסטים השתלטו על ההגה. אם רוצים לחוות דעה על תהליכים היסטוריים, רצוי לא לדקלם מיתוסים וכדאי לדבוק בעובדות.

41.
ממ
17/10/2020 | 09:27

40.
נתן
17/10/2020 | 20:01

לא קראתי את הכל .אבל מאחר והבנתי שכבודו דתי ובעל אמונה מתוכו ובחירתו וחרד לדבר עבירה.ולא חרד מהסביבה מנידוי והחרמה.ובאת במגע עם העולם גם הלא דתי.בעיני אתה דתי.ומכבד אותך ואת הדת שאתה מייצג

39.
ללא שם
17/10/2020 | 21:18

38.
ללא שם
18/10/2020 | 09:32

37.
ללא שם
18/10/2020 | 14:30

אנרכיסטים שלידם ההפגנות בבלפור נראות כמו משחק שח מט כשברקע מוזיקה של מוצרט

36.
אני
15/10/2020 | 16:58

זה שצריך למסמס את האוטונומיה החרדית. אנחנו נותנים למדינה בתוך מדינה לגדול בתוכינו, תוך שאין שום אחריות של הקבוצה הפנימית כלפי המדינה. זה משהו שאפשר נניח לחיות איתו כשהם מיעוט קטנטן כמו באמריקה, ממש לא כשהם למעלה מ10% מהאוכלוסייה (והולך וגדל). אין דרך שבה אפשר לתת להם להחליט הכל באופן עצמאי, להחליט אינדיבידואלית אם בכלל לתרום למדינה, להחליט לבד על מדיניות בריאות הציבור, ולהתפלא שזה מקל בגלגלים של המדינה. זה חייב להיות השעון המעורר של המדינה, אי אפשר לאפשר את האוטונומיה הזאת יותר. אין לי עניין לשנות את אורחות החיים שלהם, אבל הם חייבים להשתלב במדינה. נגמרה החגיגה שבן גוריון אפשר להם.

ללא שם
17/10/2020 | 11:29

אם לא שמת לב, דריסה של קבוצות מיעוט שרוצות לחיות את חייהן הוא העיקרון המרכזי של הפאשיזם. הביקורת הלגיטימית שלך על ההתנהלות שלהם בנושא הקורונה הפכה לביקורת על עצם כך שהם רוצים להתנהל בצורה אוטונומית וחופשית. אם הם מתנהלים ככה בניו יורק ובמנצ'סטר, הם יוכלו להתנהל ככה גם במדינת ישראל. לא יקרה כלום אם תנסה להכיל את העובדה שאורח החיים שלהם שונה משלך, ותצמצם את הביקורת שלך לתחום שנוגע אליך.

35.
יהודה
15/10/2020 | 21:24

אצטט מתלמוד בבלי מסכת ברכות: תנו רבנן: פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה. אמר ליה: עקיבא, אי אתה מתירא מפני מלכות? אמר לו: אמשול לך משל, למה הדבר דומה - לשועל שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום, אמר להם: מפני מה אתם בורחים? אמרו לו: מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם. אמר להם: רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם? אמרו לו: אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות? לא פקח אתה, אלא טפש אתה! ומה במקום חיותנו אנו מתיראין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה! אף אנחנו, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה כי הוא חייך וארך ימיך - כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה - על אחת כמה וכמה! הנה לכם התשובה, הוירוס הזה גרם שלימוד התורה נטמעט באיכות ובכמות, וכיון שאנו מאמינים שעם ישראל ללא תורה לא ישרוד זה נהפך לעניין של פיקוח נפש וכמו הדגים, במקומם יש להם אויבים אבל מחוץ למים ימותו מיד! זה בתוספת שאין היום מנהיג לדור כי רבי חיים קנייבסקי הוא צדיק וגאון אבל לא מנהיג, וחברי הכנסת החרדים עול לא הבינו שהכסא שלהם לא חשוב, הנה נמצא ציבור המאמינים כצאן ללא רועה ובצוה אינויטיבית הוא מבין מה שהבין רבי עקיבא, אם לא נלמד תורה נמות ודאי אנו וכל העם, אז לא רק שמותר להסתכן אלא חובה, וכמו במלחמה נגד יוון, שהרי מה לי יון או רומי ומה לי וירוס?

ללא שם
17/10/2020 | 14:49

רבי בובק
18/10/2020 | 19:36

34.
ללא שם
15/10/2020 | 21:14

33.
אחבק בחזרה
15/10/2020 | 21:10

32.
די לפונדמנטאליזם
15/10/2020 | 21:05

באיזה שלב עקרונות של _talkback_contentquot;וחי בהם_talkback_contentquot; או _talkback_contentquot;פיקוח נפש דוחה שבת_talkback_contentquot; התדרדרו לכדי ביטול? br/אולי הייתי מבין אם היתה פה התנגשות עם מצוות או תורה. למיטב ידיעתי, לא נאסרה תפילה ולא נאסר לימוד תורה ולא כל קיום יהדות נוסף.
אי אפשר להתעלם מהעובדה שגם אם מדובר במיעוט כזה או אחר (לא בטוח), הדבר נעשה כקבוצה ולא כבודדים.
מישהו מבין איך צמחה פה כת חדשה שלא רק שאיבדה את העקרונות הנ_talkback_contentquot;ל, אלא אפילו האיסור של _talkback_contentquot;לא תרצח_talkback_contentquot; כבר לא בראש סדר העדיפויות?

31.
האמת פשוטה
15/10/2020 | 21:04

30.
.
15/10/2020 | 21:04

המשפחה שלי כבר כמה דורות חילונית. חוגגים חגים יהודיים וזהו.

29.
די תתבגרו כבר
15/10/2020 | 20:50

28.
ללא שם
15/10/2020 | 20:48

27.
קפיטליסט
15/10/2020 | 21:28

נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת, אימוץ, פונדקאות ושוויון אזרחי מלא לבני זוג מאותו מין, פתיחת שוק הכשרות, חופש דת, חופש מדת. אפשר להמשיך עוד עוד... האירוניה והצביעות מוסרות דרישת שלום.

26.
המצאה בת 250 שנה
15/10/2020 | 21:25

25.
יונתן
15/10/2020 | 21:25

24.
יוסי
15/10/2020 | 21:53

אם זה מה שמלומד שכמותו, מציע כנראה שאין ברירה אחרת

23.
אני
15/10/2020 | 21:52

22.
שי
15/10/2020 | 21:43

ווכשנלטף ונחבק אותם הם לא יתנגדו להשמע להנחיות? הם נשמעים ומתנהגים כמו הילדה בת השנתיים שלי

21.
חרדמצוי
15/10/2020 | 21:40

20.
קואלה
15/10/2020 | 21:36

עד לנקודה שבה הם מסכנים לא רק את עצמם.br/הם מתנהגים בפראות גם בארה_talkback_contentquot;ב.

19.
אנחנו
16/10/2020 | 08:30

18.
Stef
16/10/2020 | 08:25

הסממנים הופכים לעיקרי הדת = עבודה זרה! br/שלא יבלבלו את המח עם יהדות .
לכתות אין דבר וחצי דבר עם יהדות(!) ,לא המנהגים, לא בלבוש, ולא המצוות!
נוהים אחרי נביאי שקר המתיימרים _talkback_contentquot;לדעת_talkback_contentquot; את ה_talkback_contentquot;כל_talkback_contentquot;

17.
יערה
16/10/2020 | 08:15

16.
משה
16/10/2020 | 08:15

15.
יהודיה חילונית
16/10/2020 | 04:11

והדתיים ה"רגילים", רואים שמד בכך שהם מדביקים זה את זה בהמוניהם ואח"כ מדביקים אותנו. אנחנו מפרנסים אותם, אנחנו רבים מהם. הם חיים במדינה עם חוקים ועליהם לציית להם. לא רוצים לציית???? נסגור הרמטית את עריהם ושכונותיהם, נספק להם רק צרכים בסיסיים, ושיחיו להם איך שהם רוצים עד שהקורונה תראה להם מה זה שמד. מיליוני דתיים לא חרדים חיים בארץ ומצייתים לתקנות, ולא רואים בתקנות שמד. הם מבינים את הציווי "ונזהרתם לנפשותיכם". אפשר גם להקים לחרדים עיר בנגב, רחוקה מכל הערים והיישובים שם. יהיה להם פחות צפוף שם, יוכלו להדביק אחד את השני יותר בנוחות. נמאס לנו להתחשב בהם, נמאס לנו לפרנס אותם, נמאס לנו שהם כופים את עצמם עלינו.

גבריאל
22/10/2020 | 12:30

אני מוכן ליצור איתך דיאלוג.. ומבטיח שתסכימי איתי לבסוף!!! אם את מחפשת את האמת בזה..

14.
ללא שם
16/10/2020 | 01:32

13.
ללא שם
16/10/2020 | 01:30

12.
מישהו
16/10/2020 | 00:55

כמי שחיה בתוך החברה החרדית, כואב לראות מהצד מלחמת אחים. מצפה מהמדינה לכבד את המגזר החרדי ולייצר התאמות תרבותיות גם בתוך הכאוס של משבר הבריאות הדורש ריחוק חברתי.

איך אני?
19/10/2020 | 19:36

11.
לוסי אפריקה מ200 אלף
15/10/2020 | 22:48

אלהמ
19/10/2020 | 14:07

המזרחי

10.
מישה
15/10/2020 | 22:12

אתם האנרכיסטים האמיתיים. ואני לא ארד נמוך לקרוא לכם מפיצי מ... אחרת תגידו שזו אנטישמיות יא מעפנים.

9.
ללא שם
15/10/2020 | 22:08

שיישארו בגטאות שלהם וידביקו אחד את השני

8.
קרן
15/10/2020 | 22:06

7.
ללא שם
15/10/2020 | 22:05

6.
ליים
15/10/2020 | 22:04

5.
ישי
15/10/2020 | 21:55

רואים שיש עוד אנשים חוץ מהם והם פוגעים בחברה כולה. ההמלצה שלך לסגור אותם מבחוץ נכונה.

4.
דורית
15/10/2020 | 16:31

כתבה מעניינת. אני רק חולקת על כך שכאדם המקורב לעולם הזה ובוודאי מכיר אותו מקרוב אתה מוותר על האפשרות להשפיע מבפנים ע_talkback_contentquot;י הסברה ושכנוע שעשויים להתקבל טוב יותר בציבור החרדי מאדם מאמין כמותך. האמירה _talkback_contentquot;אין לי עניין וכו_talkback_content#39; _talkback_contentquot; לא במקומה לדעתי.

לוסי
15/10/2020 | 21:24

להפך. אפילו במגזר הדתי הוא נחשב אצל חלק מוקצה

מבורך
15/10/2020 | 21:38

יש להבדיל בין הדתיים הלאומיים יוצאי הגוש לבין הקהילה החרדית, בטח בנושא השפעה והנהגה

3.
דמוסתנס
15/10/2020 | 16:30

2.
חילונית
15/10/2020 | 16:29

זה לא רק המתים בקהילה שלהם שהפכו לקורבן בשביל לשמר את אורך החיים הפרזיטי. ההתנהגות שלהם משפיעה על כל מדינת ישראל ובכל תחום בריאותי, נפשי וכלכלי. אנשים מאבדים הכל בגלל שהם כמו ילדים מפונקים בבית שלא רוצים לעזור. br/אל תגייסו אותם, גם ככה יהיו חיילים גרועים. אבל לבטל להם כל קצבה וכל סבסוד וכל הנחה שמגיעה להם, שלא מגיעה לאזרח חילוני ושומר חוק. אנשים בריאים בגיל העבודה לא צריכים לקבל אבטחת הכנסה. לבטל קיצבאות ילדים לכולם, חילונים ערבים ודתיים. בכסף הזה להשקיע בחינוך ובתוכניות הזנה לילדים שלא יהיו רעבים.

חממי
15/10/2020 | 18:11

כל הזמן הם דורשים התחשבות באורח חייהם, הבנה וויתורים של החילונים לכל גחמה שלהם. מספיק, עליהם להבין, אם לא הבינו עד עכשיו שהם מסכני לא רק את עצמם אלא הסגר שנכפה יל כלל הציבור מסכן משפחות שלמות על לא עוול בכפם. לדעתי צריך לבטל להם את כל הקיצבאות והתנאים המיוחדים שנם מקבלים עקב מצבם הפוליטי וסחטנותם המתמדת ושילכו לדפוק את הראש בקיר. הם מושכים את ישראל למטה.

יקי.
16/10/2020 | 07:23

אם הם כל כך חלשים באמונתם שצריך לשמור אותם מנותקים משהו לא עובד בחברה החרדית.br/

1.
סתם אחד
15/10/2020 | 16:05

המייחד את החברה החרדית (ובמידה מסויימת הדתית) היא המטרה להשאר תחת השפעת "חכמי הדור" שאף אחד מהם לא יותר חכם ממני וממך. גם אם חלילה ימות 9 מכל 10 חרדים תשאר המלחמה שלהם בחילון ובחופש הבחירה. ניתן כמובן בעזרת ממשלה נחושה לפתוח את החברה הזו לאוויר העולם. השאלה היא האם כחילוני שרואה אישי ציבור חרדים דואגים רק לצאן מרעיתם רשאי לנהוג באותה צורה. הסיכון העצום שאנשים אלה לוקחים של הרס החברה שלהם בעתיד הבינוני על חשבון הטווח הקצר, לא סביר! לו אני הרבי מקנידלעך והגאוו בשום מקום, הייתי מורב לבאי כוחי הפוליטיקאים להכין תוכנית להשתלבות, כי ברגע מסויים - השבט הזה יהרס.

מאור
15/10/2020 | 21:23

יונה
15/10/2020 | 21:47

כבר מהחורבן שזה כ 1950 שנה (לפני כן לא יודע מה היה). ומשמר את עצמו היטב למה אתה חושב שאתה רואה את הטווח הארוך או הבינוני? הם רואים את הטווח הארוך, בהתייחסות לקיום הקבוצה ולא כל כך לבודד שיתכן ויפרוש ויתחלן או יעזב את הדת

לכל התגובות