לאיזו חברה שייך המטוס הזה?

רגע אחרי שהמגבלות על הטיסות הוסרו, אנחנו מבקשים לבדוק אם אתם זוכרים כיצד נראים הסמלים של חברות התעופה השונות. בהצלחה

גלעד כרמלי
תמונה כלליתתמונה כלליתתמונה כללית

אתם מזמנים לנסות להשיב גם על חידון אתרי תיירות בעולם ועל חידונים נוספים שפורסמו בערוץ החופש .