הוועדה לבדיקת פרשת הצוללות התכנסה לקראת פתיחת הדיונים

חברי ועדת הבדיקה הממשלתית לרכש הצוללות וכלי השיט בראשות השופט בדימוס אמנון סטרשנוב, התכנסו לצורך היערכות לתחילת העבודה. בפגישה נידונו אופן ניהול הדיונים, נהלי ביטחון המידע ולוחות הזמנים הצפויים. פתיחת הדיונים צפויה עם קבלת הנחיות מהיועץ המשפטי לממשלה.

 

(יואב זיתון)