אושרה תוכנית הבנייה לשני מתחמים לשגרירות האמריקנית בירושלים

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אישרה את תוכנית הבנייה לשני מתחמים לשגרירות האמריקנית בירושלים. התוכנית כוללת את הרחבת המתחם הקיים בשכונת ארנונה ל-50 אלף מ"ר. כמו כן, יורחב מתחם אלנבי, הממוקם בין הרחובות חנוך אלבלק, דניאל ינובסקי ודרך חברון לגודל של 60 אלף מ"ר. כל אחד מהמתחמים כולל מבני משרדים, מגורים וביטחון לעובדים. בעירייה מציינים כי בכל הנוגע למלון דיפלומט הוחלט כי המבנה לא יפונה עד למציאת פתרון ראוי לדיירי המבנה. זאת, בסיכום עם נציגי השגרירות.


(יעל פרידסון)