36

הדקר האלכסנדרוני ודקר הסלעים ייכנסו לרשימת המינים המוגנים

הדקר האלכסנדרוני ייכנס לרשימה באופן קבוע, ודקר הסלעים ייכנס בהוראת שעה לשנה. גמליאל: "פגיעה בבעלי חיים היא לא ספורט, על אחת כמה וכמה כשמדובר במינים שאוכלוסייתם דלילה ושיש להגן עליהם"

תמונה כללית
נעה פישר | פורסם: 11/02/2021
השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל החליטה היום (חמישי) כי הדקר האלכסנדרוני יתווסף כמין מוגן לרשימת המינים, ודקר הסלעים (לוקוס) יתווסף כמין מוגן בהוראת שעה למשך שנה. כמו כן, דיג דקר אלכסנדרוני ייאסר לחלוטין, וייאסר הדיג הספורטיבי של דקר הסלעים באמצעות רובה תת מימי.
במקביל, החליטה השרה כי יימשך ביצוע סקרי דגים שיסייעו לגבש מידע ונתונים שיאפשרו החלטה לקראת תום הוראת השעה של דקר הסלעים.
צילום: שחר מלמודדקר הסלעים (צילום: שחר מלמוד)
לעניין דקר הסלעים, ההחלטה תלווה בהוצאת היתר כללי מטעם מנהל רשות הטבע והגנים לעניין לכידה אגבית ומכירה של דקרי סלעים שיילכדו בדיג מסחרי לא סלקטיבי (בשיטות רשת עמידה ומערכי קרסים). דקרי סלעים שיעלו ברשת הדייגים ואין היתכנות להחזירם למים, יוכלו להימכר, על-מנת שלא לפגוע בפרנסת הדייגים. בכל מקרה לא יותר הדיג הספורטיבי של דקר הסלעים ברובה לדיג תת ימי.
התיקון המוסיף את שני הדגים כערכי טבע כמוגנים יפורסם להערות הציבור באתר החקיקה הממשלתי, ויתקיים הליך סדור כמקובל עד לאישורו, שאורכו יהיה כחודש.
צילום: Mark Fosterדקר סלעים שעלה בחכה (צילום: Mark Foster)
דקר אלכסנדרוני ודקר הסלעים הם שני מיני מפתח בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה בשל היותם טורפים, השומרים על שיווי המשקל האקולוגי בים בכך שהם מווסתים את אוכלוסיית הדגים שהם טורפים. בנוסף לכך, בחופי ישראל אירעה פלישה של דגים שבהיעדר ויסות יעיל של אוכלוסייתם, מחסלים את מלאי האצות על הסלעים התת-ימיים. אצות אלה מהוות מזון ומסתור למינים אחרים שנפגעו כתוצאה מהיעלמות האצות.
בדצמבר 2019 פורסמה רשימה סופית של דגים מוגנים, בה לא נכללו בים התיכון דגי דקר הסלעים ודקר אלכסנדרוני. בחודש מאי 2020 נכנסה השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, לתפקידה. לצורך גיבוש עמדתה בסוגיה זו, השרה ביקשה לקבל את החומרים המקצועיים שהונחו בפני השר להגנת הסביבה הקודם זאב אלקין, עת קיבל את החלטתו לא לכלול את דקר הסלעים באכרזה ולא להכניסו לרשימת ערכי הטבע המוגנים וכן עדכון על מצבם של הדגים במערכת האקולוגית.
צילום: אבי רוקחדייגים בים התיכון (צילום: אבי רוקח)
לאור הבדיקה, במשרד להגנת הסביבה ציינו כי גמליאל החליטה שהיא מעדיפה לנקוט ככלל בגישת הזהירות המונעת שתבטיח ברמת וודאות גבוהה יותר הגנה על קיומו של ערך טבע מסוים, מאשר גישה מקלה שנושאת סיכון רב יותר ועשויה להביא, בסופו של יום, להכחדתו של אותו ערך טבע. בהתאם לעיקרון זה, ולאחר התייעצות שביצע המשרד להגנת הסביבה עם רשות הטבע והגנים, החליטה השרה לבחון באופן נקודתי הכרזה על שני ערכי הטבע – דקר הסלעים ודקר אלכסנדרוני.
להשלמת המידע ולאור מורכבות הנושא, ערכה השרה הליך של שיתוף הציבור שבו אפשרה השרה לציבור לשלוח הערות בכתב ולאחר מכן להשמיע עמדות בנדון במתכונת של פרסום בפומבי. בכנס שקיימה הועלו עמדות שונות בעד ונגד הוספת מיני הדקרים.
צילום: הדר יואביאןהשרה גילה גמליאל (צילום: הדר יואביאן)
הטענות שהועלו במסגרות השימוע הציבורי כללו, בין היתר, מחד, טענות בעד שמירה על הדקרים כמינים בסכנת הכחדה, וכן טענה כי הם מסוג הדגים שיש ערך בשמירה עליהם לטובת הסביבה והמערכות האקולוגיות; ומנגד – טענות בדבר היותם של המינים מותרים לדיג מסחרי-מקצועי, היותם של מינים אלה בשגשוג וכי לא נשקפת סכנה כלשהי להמשך קיומם והתרבותם. עוד עלו טענות לפגיעה בזכות לחופש העיסוק.
בהמשך לכנס, קיימה השרה ישיבה בנושא בהשתתפות גורמי מקצוע, בה בישיבה נדונו חלופות שונות. בעקבות ישיבה זו, התקיימו בין גורמי המקצוע עוד כמה ישיבות, דיונים, שיחות והתכתבויות, במטרה להגיע לנוסחה שתאזן בין כלל השיקולים שצפו במסגרת ההליך הסדור.
צילום בעזרת רחפן - יוסף סגלהים התיכון (צילום בעזרת רחפן - יוסף סגל)
השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "פגיעה בבעלי חיים היא לא ספורט, על אחת כמה וכמה כשמדובר במינים שאוכלוסייתם דלילה ושיש להגן עליהם. לדקר הסלעים ולדקר אלכסנדרוני יש חשיבות רבה במערכת האקולוגית שלנו ולכן לאחר התייעצויות עם כלל הגורמים הרלוונטיים החלטתי, כי יש להכניסם לרשימת המינים המוגנים ולנקוט בצעדים שימנעו את המשך הפגיעה בהם".
מהחברה להגנת הטבע נמסר בתגובה: "החברה להגנת הטבע מברכת את השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, על כוונתה להכניס את הדקר אלכסנדרוני, לרשימת המינים המוגנים בים. עם זאת, לצערנו, ההחלטה לגבי דקר הסלעים, הופכת אותו למין מוגן על הנייר בלבד, מאחר ויתאפשר לדוג אותו בכל שיטות הדיג, למעט בדיג ברובה, וגם איסור זה, תחום בהוראת שעה, לשנה בלבד. זאת, בניגוד מוחלט להמלצות קבוצת המומחים לדגי דקר, בארגון שמירת הטבע העולמי, IUCN. האוכלוסייה של דקר הסלעים, לא תוכל להתאושש, מאחר ובמשך זמן זה, הפרטים הבוגרים לא יוכלו להגיע לגודל רבייה ובגרות מינית, מכיוון שרוב שיטות הדיג (רשתות, מערכי קרסים ודיג חכות) ימשיכו ללא כל הגבלה. לדקר הסלעים, ישנה חשיבות רבה במערכת האקולוגית הימית של ישראל, בהיותו "טורף על", השומר על בריאות המערכת. האכרזה, כפי שהיא מוצעת היום, לא מביאה, לצערנו, בשורה לגבי הסיכויים של התאוששות מין דגל זה, המצוי תחת הגדרת "מין בסיכון", על פי אותו ארגון שמירת הטבע הבינלאומי".
לכתבה זו 36 תגובות
הוספת תגובה
36

תגובות

close-fullscreen-comment
הוספת תגובה
34.

בסיסית ברביית דגי ים או במשמעות האקולוגית של ההגירה מהים האדום. הדקרים מעולם לא היו הטורפים הטבעיים של הסיכנים, הפולשים הצמחונים. אלו מצאו נישה אקולוגית לא מנוצלת במזרח הים התיכון ולכן שיגשוגם הרב. לדקרים אין יכולת לווסת משמעותית את אוכלוסיית דגי הסיכן ובטח שלא להחזיר את הגלגל אחורה.המע'האקולוגית מורכבת הרבה יותר. יש לזכור כי בים טורפים רבים נוספים חוץ מדקרים,ועדיין הסיכנים משגשגים. בנוסף התיישבות דקרים צעירים באזורנו לא מבוססת רק על רביית דקרים בחופי ישראל, אלה גם במדינות הנמצאות מדרומה לנו וגם מצפון. אזורי שמורה מוגנים נוספים בחופי ישראל, הם השיטה הנכונה לייצר אוכלוסיות דגים בריאות בוגרות ומתרבות.

33.

החלטה בזויה ולא נכונה ,את חותמת גומי של שמורת הטבע עושה כל מה שהם אומרים וחבל הפסתם תקול שלי ושל משפחתי

32.

תבדקו מה השכר של בכירי הרט"ג ותבינו איפה השחיתות הגדולה אין להם שום עניין בשמירת הטבע ,רק כסף וכוח מעניין אותם והשתלטות על נכסי הציבור

31.

30.

גם אם תשימו גדר על חוף הים כל השפכים שהמדינה מאשרת לשפוך לים ...ממש בדיחה

29.

החלטה המבוססת על נתוני שקר! מספיק להכנס פעם אחת עם מסכה למים כדיי להבין שהמצב המתואר אינו קשור למציאות! בכל צלילה אפשרי לראות עשרות של לוקוסים מהסוגים האלה בגדלים שונים ובעיקר את דור העתיד שלהם. מאז אכיפת עונת הרבייה חלה עליה משמעותית בדגה.

28.

לאכול דג כל כך יפה לארוחת שבת

27.

באילת היה פקח אחד עם סירה קטנה. הים היה בסדר הדגים בסדר ואין דייג אילתי אחד שפוגע בים או בדגים. החליטו ליצור מגבלות וככה העלו את רמת התפקיד למנהל אגף. עם פקחים סירות אופנועי ים ציוד צלילה רחפנים. השכירו להם וילה למגורים. בקיצור על כל איסור חדש מייד מגייסים פרחים ובעלי משרות... תשאלו בבקשה את הקנס מי מקבל לקופתו??? הרט"ג. הבנתם. זה לא הטבע ולא הים ובטח לא הדגים זה השררה והכסף.

26.

כל יום אדוג את הדג

comment-2-comment

25.

24.

מחסלים את הדייגים. גיחה הפכה החלטה של שר קודם על רקע פוליטי והירוקים מוליכים אותה שולל

23.

תומכים בך! לשמור על הים והטבע שלנו זה הכי חשוב

22.

21.

כל הכבוד על ההחלטה! מי יתן ונשאף לכמה שיותר מינים מוגנים שחייבים את התואר הזה.

20.

החלטה מצויינת וחשובה של השרה! חשוב לשמור על הים מצייד מסוכן ובלתי מפוקח!

19.

חצי עבודה זה לא מספיק! יש להפוך את ההחלטה להגנה מוחלטת. מאמינים בך!

18.

חיייבים לשמור על הטבע והים שלנו. בתור דייג חובב, כבר אין לוקוסים וזה עצוב. העתיד שייך לאמיצים אז כל הכבוד לשרה גמליאל שגם בעת בחירות יצאה בהחלטה כזאת להגן על מי שלא יכול להגן על עצמו

17.

כמצביע מחל ותומך ביבי, כרגע בעקבות החוק הבזוי וההתרפסות בפני ספסרי הטבע והגנים אנשים שלעולם לא יצביעו לליכוד.השרה גמליאל בפני מי את מנסה למצוא חן על חשבון מצביעי הליכוד אותי בכל אופן איבדת

comment-2-comment

16.

בדייג בסביבות סלעים תמיד נתפסים לוקוסים קטנים שמוחזרים חזרה למים. זו לא אוכלוסיה בסכנת הכחדה. נשמע כמו פוליטיקה של הרטג.

15.

14.

את השרה האקטיביסטית ביותר אי פעם בנושא שמירת ערכי הטבע של מדינת ישראל. רגישותך לנושאים הללו מדהימה. לא פחות. יישר כח גברתי השרה

13.

עוד שרה בממשלה שקיבלה תיק שאין לה חצי מושג בתחום ולא יודעת איך לנהל את משרדה. בדיוק בגלל זה המדינה שלנו נראית ככה. קיבלה תפקיד בגלל פוליטיקה .יאללה אוטוטו הביתה.

12.

אני אישית לא סופר אותם את כל המושחטים שם

11.

10.

ככה זה שמנסים לקושש קולות לפני הבחירות על חשבון הדייגים הספורטיבים ומאמינים לכל הלוקשים של הרט"ג. מעניין מאוד שדיג ספורטיבי אסור אבל דיג מסחרי מותר איפה ההיגיון????? גילה את הקול שלי בקלפי איבדת!!!!

9.

הכי פשוט בעולם. כל דייג שמצביע ליכוד עוזר לרט"ג.

8.

כרגיל שרים לא מקצועיים שלא מבינים מאומה מולכים שולל ע"י שודדי הטבע הרטג

7.

6.

החלטה שגויה ללא נתונים מבוססי מחקר .עוד היתעמרות בציבור הדייגים הספורטיביים . פרצופה של המדינה בושה

5.

לדייגים הספורטיבים אסור ולרשתות מותר? נראה שמשהו השתבש לשרה בקופסא

4.

3.

2.

1.

וגם בה יהיה מותר לדוג אותו בכמעט כל השיטות.

לכל התגובות
0