הממשלה אישרה פה אחד את ההסדר לפיצוי משפחות ילדי תימן

הממשלה אישרה פה אחד הסדר כספי היסטורי להכרת המדינה בפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן והעברת פיצוי כספי למשפחות שנפגעו בשנות קום המדינה. המדובר במשפחות של 1,050 ילדים שעניינן נדון ב-3 ועדות חקירה שחקרו את הנושא במשך עשרות שנים. כל משפחה שמסקנת ועדת החקירה קבעה שבנה נפטר, וכי לא נמסר למשפחה דבר פטירתו בזמן אמת, תקבל 150 אלף שקל. אם לא ידוע מה עלה בגורל הילד תקבל המשפחה פיצוי של 200 אלף שקל.  בסך הכל הממשלה תקצה לנושא 162 מיליון שקל.  


(איתמר אייכנר)