האם ההלכה מחייבת לחבוש כיפה?

לכאורה, אין חובה לחבוש כיפה מכיוון שבתורה הדבר לא נזכר כלל. מנהג חבישת הכיפה לכל אדם הוא מאוחר יחסית. אז איך קרה שאדם שומר הלכה יחבוש תמיד כיפה?

הרב שמואל שפירא
תמונה כלליתתמונה כלליתתמונה כללית


שאלה:

אשמח לדעת אם חבישת כיפה היא חובה או מנהג (הדר חן).

תשובה:

אכן, חבישת כיפה איננה נזכרת בתורה, ועם זאת היא חובה. ה' ציווה לשמוע בקולם של חכמים, כנאמר בתורה: "עַל פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךָ וְעַל הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר יֹאמְרוּ לְךָ תַּעֲשֶׂה לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל" (דברים י"ז, י"א).

יש לכם שאלה? לחצו על "שלח שאלה" (בקוביית החדשו"ת, בצד שמאל)

<< לכל השו"תים במדור החדשו"ת >> 

כלומר אין לסור מהדרכתם של חכמים. בטעם הדבר הסביר הרמב"ן (רבי משה בן נחמן), בפירושו שם: "והצורך במצווה הזאת גדול מאוד, כי התורה ניתנה לנו בכתב, וידוע הוא שלא ישתוו הדעות בכל הדברים הנולדים, והנה ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות. וחתך לנו הכתוב הדין, שנשמע לבית דין הגדול... בכל מה שיאמרו לנו בפירוש התורה... כי על הדעת שלהם הוא נותן לנו התורה..."

צילום: APזה כבר לא "סתם מנהג" (צילום: AP)

הציות לדברי חכמים מבטיח אחדות בקיום התורה. שאם לא כן, תרבינה המחלוקות ותהיינה כמה תורות לישראל. הדרכה זו היא בעיקר לפירוש התורה שבכתב - שכך קיבל משה את התורה בסיני – אולם מכיוון שיש צורך "לעדכן" דברים המתחדשים במהלך הדורות, וכן לתקן דברים חדשים – הרי שהציות וקבלת דברי חכמים, נוגעים גם לתקנות חדשות.

כך למשל, אנחנו מדליקים נרות בחנוכה וקוראים במגילת אסתר בפורים, ומברכים לפני כן: "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו..." בגמרא שאלו: היכן ציוונו, והלא אלה מועדים שלא נאמרו בתורה. והשיבו: ציוונו בפסוק הנזכר 'לֹא תָסוּר' וכפי שהוסבר (תלמוד בבלי, מסכת שבת דף כג).

מכאן, לשאלתך הספציפית בנושא הכיפה

לכאורה, אין חובה לחבוש כיפה מכיוון שבתורה הדבר לא נזכר כלל. מנהג חבישת הכיפה לכל אדם הוא מאוחר יחסית. במקורות קדומים, כמו בתלמוד ובמדרשים, עולה כי רק חסידים נהגו כך. אולם במשך השנים התקבל מנהג זה על ידי העם והפוסקים, עד שבשולחן ערוך נפסק לפני כ-500 שנה שאסור ללכת בגילוי הראש, ומשמע שמדובר באיסור.

היו מקומות בחו"ל שחששו להבליט את היהדות בפרהסיה, וברחוב הלכו ללא כיפה וכובע (בגרמניה, למשל), וכך גם השיב אחד מגדולי פוסקי הדור בארה"ב (הרב משה פיינשטיין ז"ל), לאדם שחוייב להסיר כובעו במקום העבודה, שהתיר לו ללכת בלי כיפה לצורך פרנסה.

אולם בשולחן ערוך (אורח חיים סימן ב), נזכר כאמור כי אסור ללכת "ארבע אמות בגילוי ראש מפני כבוד השכינה". הרב ישראל מאיר מראדין, בספרו "משנה ברורה", מוסיף בעקבות הלכה זו כי בוודאי אסור לברך או ללמוד דברי תורה בגילוי ראש. כך נהגו בכל ישראל, שגם במקומות שלא חבשו כיפה ברחוב (מפחד הגויים) – חבשו כיפה בזמן תפילה, ברכה ואמירת דברי קדושה.

ממילא, מכיוון שה' ציווה עלינו לשמוע בקול חכמים, וכיום מוסכמת דעת חכמים שיש ללכת עם כיפה – ההולך עם כיפה מקיים רצון ה', וזה נחשב לחובה.

הרב שמואל שפירא הוא רבה של כוכב יאיר.