תמונה כללית

חקירת ישועה: "הבקשות של שרה ונציגיה היו בין הזויות למטורפות"

תיק 4000: אחרי העדות המפורטת על הלחצים שהופעלו באתר וואלה בפרשת בזק-יס, סנגורו של שאול אלוביץ' חקר את מנכ"ל האתר לשעבר. "היינו צריכים להוריד ידיעות על משפחות שכולות כי זה לא מצא חן בעיני משפחת נתניהו", סיפר אילן ישועה. על הבקשה לפרסם כתבה שלילית על גילת בנט: "זה היה אירוני, בשבת לחצו אותנו על שמירת כשרות שלה"

גלעד מורג, חיים גולדיטשעדכון אחרון 11:55, 04/05/2021
תמונה כלליתתמונה כלליתתמונה כללית
החקירה הנגדית של אילן ישועה מתחילה: ד"ר מתן גוטמן מסביר (צילום: משי בן עמי)


אחרי הפסקה של כשבועיים התחדש שלב העדויות במשפט נתניהו : במסגרת תיק 4000 (פרשת בזק-וואלה) התחילה היום (ג') חקירתו הנגדית של מנכ"ל וואלה לשעבר, אילן ישועה, על ידי הסנגורים של הנאשמים – ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובעלי השליטה לשעבר בחברת בזק, בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ'. ynet העביר דיווחים חיים מהדיון בבית המשפט.

צילום: יואב דודקוביץאילן ישועה, הבוקר בבית המשפט. "היו התערבויות שלי" (צילום: יואב דודקוביץ)

14:38 - הכתבה שלא פורסמה על גילת בנט
עו"ד ז'ק חן, סנגורם של שאול ואיריס אלוביץ', פונה לעד ישועה ותוהה אם הוא שיקר במשטרה, ובהמשך עוסק הדיון בבקשות שהגיעו לפתחו של ישועה לפרסם כתבות שליליות על גילת בנט, רעייתו של ח"כ נפתלי בנט. 

עו"ד חן: "בחקירה הראשית העדת על 'השפעה מתמדת'. בחקירות במשטרה לא זכרת שהיה פיק בבחירות ב-2013 כמו ב-2015".
ישועה: "לא זוכר". 

עו"ד חן שואל את ישועה על אירועי הסיקור של נפתלי בנט בבחירות. "אמרת שזה היה לדעתך לפני הבחירות ב-2013, אמרת שיש מאמץ מיוחד סביב בקשות הסיקור (הכוונה לסיקור שלילי לבקשת משפחת נתניהו ונציגיה)".
ישועה: "נפתלי בנט היה מאמץ מיוחד וחריג, זכרתי את זה באופן מיוחד". 

צילום: טל שחרנפתלי בנט ואשתו גילת (צילום: טל שחר)

עו"ד חן: "החוקרת במשטרה שואלת אותך 'כשבניתם את החדשות לוואלה זה ברור לאן זה מוטה', וענית 'תראי, מה שקרה זה ככה. כשהתחלנו היינו לגמרי ניטרליים. כיסחנו את כולם, היטבנו עם כולם, היינו לגמרי ענייניים. לא נהיה קו שהיטיב עם ביבי ושרה לא לפגוע בשניהם".
עו"ד חן: שואלים אותך על 2013, צרוב בזיכרונך שהייתם ניטרליים?"
ישועה: "לא זכרתי בדיוק מתי, זה היה היה הרושם של האירועים האחרונים, היה חזק אצלי כי ב-2015 זה היה השיא. לגבי אבא של בנט אני זוכר שדי מהר אמרו לנו 'תעזבו את זה'. לגבי אשתו היה קרב מאוד גדול שנמשך שלושה ימים ולחץ של שאול שזה יעלה. זה היה די אירוני, במשך כל השבת לוחצים אותנו ומטלפנים אליי בקשר לכתבה על שמירת כשרות של אשתו. בסוף זה לא עלה. 

"היה לחץ דרך שאול לנסות בכל מחיר להעלות את הכתבה על השפית (גילת בנט). שאול אמר לי 'שטויות, אני לא חושב שניתן לפרסם', אבל אז החלה סדרה של יומיים שהוא לוחץ עליי כן לפרסם את זה".
עו"ד חן: "היה מצופה ממך שתסבר את אוזנו של בית המשפט בהגינות, מדוע בחקירה הראשונית לא הופיע בכלל ששתי הכתבות, גם על אביו של בנט וגם על אשתו, לא פורסמו בכלל".
ישועה: "מה שחשוב זה למה לא פורסם". 

14:10 - התדרוך לראיון עם נתניהו
אחרי כמה בקשות, וואלה קיבלו ריאיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הכתבת טל שלו נבחרה לראיין את נתניהו, וישועה מתדרך אותה "להיות ממלכתית" ובמילים פשוטות אומר לה שלא תשאל את נתניהו שאלות קשות.
עו"ד חן: "יש רצף הודעות שאתה מעביר לשאול (אלוביץ'), העתק הודעות שהעברת לטל שלו (כתבת וואלה). כתבת לה: 'בהצלחה בריאיון, עבדתי קשה לסדר את זה (עם נתניהו). תהיי ממלכתית', והיא כותבת: 'ממלכתית זה המוטו שלו', ואז אתה מעביר את ההודעות לשאול והוא אומר לך 'יפה מאוד' ואתה כותב 'אם זה היה הדב, הייתי מת עכשיו'. למי אתה מתכוון?"
ישועה: "כל חלופת הוואטסאפים ששאול אומר ש'יהיה מוצלח', הכוונה של שאול היא שלא יהיו לנו נפילות".

צילום: יונתן זינדל/פלאש90ראש הממשלה נתניהו (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

עו"ד חן: "כשאתה אומר לה 'תהיי ממלכתית', אתה מתכוון שהיא לא ממלכתית?"
ישועה: "אני רומז לה לא להגזים בשאלות קשות. כל רצף ההודעות שלי לטל מטרתם להרגיע. כתב לא צריך להיות ממלכתי, זה לא רשת פראבדה. כששאול כותב 'שיהיה מוצלח שלוש נקודות', אני מבין למה הוא מתכוון. אני שולח לטל ומבקש להרגיע אותה למה אני לא אומר לה 'טל, זו הזדמנות'. 

"לגבי שאלתך על הדב, 'אם זה היה הדב הייתי מת', הבנתי את המסר שקיבלתי משאול. זה מ-2016, אני יודע מה עשו בראיונות קודמים, הורידו אותם וערכו. לכן המסר משאול ברור. כתבתי לה 'אינך צריכה להוכיח דבר, ואני כותב לשאול ואיריס 'אם זה היה דב גילהר הייתי מת'. אני יודע שהוא מראיין אגרסיבי. לא אגרסיבי אבל היה שואל שאלות קשות. זה לגמרי מבטא סיקור מוטה".
השופט משה בר-עם: "אבל ריאיון ממלכתי זה לא משהו קשה".
ישועה: "הקונטקסט הוא ברור. אני מגיב ברפלקס מותנה של הסיקור המוטה. זה סוג בתוך המנעד של הסיקור המוטה. יש גם שפה עדינה ביני ובין טל והיא הבינה את הקונטקסט. אני צריך הרי להסביר לה איך עושים ריאיון? ראיינתי מישהו פעם?"
עו"ד חן: "כשאתה אומר 'ממלכתיות זו הטיה', למה אתה מתכוון?"
ישועה: "טל שלו היא פרשנית חדה, היא לא צריכה ממני הסברים במצב רגיל אלא לגשת לריאיון הזה בנחישות. אבל אמרתי מה שאמרתי בהקשר הזה (של סיקור מוטה). השפה של מרשך (אלוביץ') על הזוג נתניהו הרבה יותר קשה משלי. הסיטואציה הייתה כל כך קשה, הדרישות כל כך מופרכות".

13:32 - הבקשה לראיין את נתניהו
עו"ד ז'ק חן אומר לישועה:
"אתה כותב לניר חפץ 'נתניהו נותן לכולם ראיונות', כולל ערוץ 20 ורק לנו לא. מבקש שתטפל בזה, אנחנו רוצים ריאיון מצולם עם טל שלו' (כתבת וואלה). חפץ אומר שזה לא בכוחותיו, הוא מעדכן אותך שהוא דיבר עם שרה נתניהו וטוען שיהיה בסדר. הוא מציע שטל שלו תלך לראש הממשלה ותבקש ריאיון וגם מבקש ממך למחוק את ההתכתבות הזאת". 

התובעת עו"ד יהודית תירוש מתנגדת לשאלה, טוענת שחסרות המון הודעות ושהסנגור שולף הודעות חלקיות ולא את ההתכתבות המלאה.
עו"ד חן ממשיך: "אם הריאיון הזה כל כך חשוב לך, מדוע אתה לא מבקש משאול (אלוביץ') שיעזור לך?"
ישועה: "עדכנתי אותו".
עו"ד חן: "אתה פונה לרן ברץ כי אתה רוצה ריאיון. אתה לא מיד פונה אליו שראש הממשלה יבוא. אתה אומר 'מעלים שוב ידיעה שהייתה ראשית אתמול חמש שעות. מדרדרים את הידיעה המאוחרת יותר, העוקצנית. אם צריך משהו - עדכן'. ברץ עושה לך לייק. אני מתרשם שאתה מביא לרן ברץ כתבה חיובית ודרדור כתבה עוקצנית ומבקש 'תעזור לי', זה נכון?"
ישועה: "זה יכול להיות. אני מנכ"ל, אני מנסה להביא רייטינג לאתר. גם ניר וגם אחרים כשאני לוחץ עליהם, כל יום הם מבקשים ממני סיקור מוטה, שייצא פעם אחרת שיהיה ריאיון עם ראש הממשלה. יש פלטפורמה שקיימת, ועל הרקע הזה אני מנסה להשיג גם ריאיון עם ראש הממשלה".
עו"ד חן: "אתה הבמאי של הפלטפורמה, אתה לא שואב מים שרק נעצר. אתה יוזם, עושה מניפולציות, דורש מאנשים אנשים, אתה מלמד אותם. אתה עושה זאת בחדווה, באופן נמרץ".
ישועה: "אני טיפוס נמרץ".
השופט משה בר-עם מעיר: "יש כאן מערכת יחסים".
ישועה: "אני כמנכ"ל גם בלי הפלטפורמה. הייתי מתנהל כמו רוב כלי התקשורת".
השופט בר-עם: "לא הכול בינארי, לא הכול 'כך או כך'. אדוני לא סותר את האפשרות שגם אלמלא הכתרם הזה, הדברים היו נעשים במינון מסוים".
ישועה: "נכון, יש קונטקסט ומערכת יחסים".
השופט בר-עם: "אז אדוני היה מצפה לקבל את הריאיון ללא קשר?"
ישועה: "לא יזמתי את מה שדיווחתי לרן (סיקור מוטה)".
השופט בר-עם: "לא תמיד זה 'הסיקור המוטה'".
ישועה: "חלק מחיי התקשורת של 'תן וקח', אבל במינונים אחרים". 

12:41 - התמונות של שרה נתניהו
עו"ד חן מפנה את ישועה להתכתבות בינו ובין זאב רובינשטיין, מקורבם של בני הזוג נתניהו, בנוגע לדרישה של איריס אלוביץ' לפרסם תמונות של שרה נתניהו. לדברי עו"ד חן, "הוא מציע לך להפיץ תמונות של שרה (נתניהו) כדי שהציבור יקבל דמות אחרת, ושואל אותך אם הוא צודק או שצריך לגנוז את הרעיון'. אתה כותב לו 'בוצע' וגם 'אין לאנשים נשמה', מי אלה האנשים שאין להם נשמה?"
ישועה: "זאת צורת הדיבור שלי עם זאב ועם אלקלעי וינון (עורכי וואלה דאז אבי אלקלעי וינון מגל), 'מה שהם עושים פה זה נורא ואיום. תעלו את התמונות, זה חשוב לעם ישראל'".
עו"ד חן: "נראה את חלקך ב'חצר הביזנטית'. זה מתחיל בהודעה של רובינשטיין 'טוב מאוד, שתהיה לי בריא'. אתה עונה לו 'רק עכשיו הגעתי למשרד'. אתה עונה 'כואב לי עליה ועל הילדים, הם כמו חיות טרף, זה שרה נתניהו והילדים שלה'".
ישועה: "לא עניין אותי לגרום להם נחת או לא לגרום נחת. מעבירים לי תמונות שלה מגיל 17, ואני משחק את הדבר הזה". 

 צילום: מארק ישראל סלםשרה נתניהו ( צילום: מארק ישראל סלם)

עו"ד חן: "כתבת לזאב 'האמן לי, כאיש משפחה כואב לי מה שעושים לה' (לשרה). התכוונת או לא התכוונת לדברים".
ישועה: "לא התכוונתי".
עו"ד חן: "לדעתי, רק במסגרת הריאיון עם ינון (מגל) על העליהום נגדה (שרה
נתניהו) ועל חייה כאשת ראש הממשלה, בזה לשלב את התמונות. רובינשטיין עונה לך 'אני לא בטוח שהיא תרצה להתראיין, היא פגועה מאוד'. אתה עונה 'רוצה שהריאיון יהיה בוואלה, יהיה ערוך, ותהיה לה זכות מלאה לאשר את מה שעולה'. זו יוזמך שלה הצעת ריאיון ערוך עם שאלות מראש לאישור לפני שמעלים אותו? זה מתנגש לחלוטין עם מה שמקובל בתקשורת".
ישועה: "ההתנהלות של גברת נתניהו ונציגיה היא התנהגות הזויה עם בקשות הזויות, זה ההקשר של הבקשות. בקשות בין הזויות למטורפות. יש לי עשרות דוגמאות. רובינשטיין מעביר לי תמונה 'יפהפייה'. למה אתה לא שואל אותי אם 'יפהפייה?'. הכול נאמר בהקצנה. רציתי לפחות מכל המשבר הזה לקבל ריאיון בלעדי איתה בוואלה והיה לי ברור באיזה תנאים אני מרוויח לפחות רייטינג".
עו"ד חן: "כשאתה מתכתב עם אדם (רובינשטיין שההיכרות ביניכם היא רק חודש, מה אתה מצפה שהוא יחשוב?"
ישועה: "אני מזהה את האדם ואת התפקיד שלו שם. כל הפניות שלו מההתחלה היו 'הם הורגים אותי פה'. מההתחלה הייתה שפה צינית ואם אתה שואל אותי מתי זיהיתי את הפונקציה שלו - זה קרה די מהר, בהתחלה". 

תמונה כלליתזאב רובינשטיין

בשלב מסוים התערבה השופטת רבקה פרידמן פלדמן: "יכול להיות שרובינשטיין ראה בכך תשובות כנות". ישועה הגיב: "לזאב די ברור שאני כותב באופן מוקצן, יכול להיות שהוא חושק שחלק נכון. בתוך השיח הזה ידעתי שאני כותב דברים ועובר הלאה. אני חושב שזה היה די ברור. השיחות של 'סריסים בחצר ביזנטית', תקרא מה הוא הוא כותב לאורך כל הדרך אליי ומה איריס כותבת עליו. הבנתי מה התפקיד שלו, למרות שהכרנו רק חודש. אני מתחיל איתו (עם רובינשטיין) בפניות דביקות כי אני מבין את השפה. נאמר לי שאני צריך להיות זהיר, אני יודע מי האיש ואיפה הוא נמצא. השתמשתי בשפה מוקצנת".
השופט משה בר-עם תהה: "אדוני מבקש מאיתנו בעצם שגם אם הדברים נכתבו במפורש אז זה לא מה שהתכוונת באמת?"
ישועה: "אלה היו אנשים 'מביאים ומוציאים', שאני יודע שכל מה שאני כותב יכול להיות מועבר. התנהלתי כמו שהתנהלתי".
השופט בר-עם: "זה נכון גם לגבי השיחות עם מר אלוביץ'? זאת אומרת, כשרואים את הדברים במסרונים לא בהכרח צריך לפרש אותם כהווייתם?"
ישועה: "אדוני צודק. רציתי לרצות את הבוס, את השליח בחצר הביזנטית, ואני מודה בזה. אני לא מלאך". 

11:15 – הידיעה הראשית ב"גלובס" שדורדרה לבקשת ישועה
כדי להבהיר את יחסי הנהלה/מערכת בכלי תקשורת מציג עו"ד ז'ק חן מקרה שבמסגרתו עלתה בעיתון "גלובס" ידיעה ראשית המותחת ביקורת על בזק, וישועה פועל בעזרת קשריו האישיים עם מנכ"ל גלובס איתן מדמון כדי לדרדר אותה.

עו"ד חן: אנחנו רואים ששאול אומר לך לגבי סיפור שעלה בראשית, ואתה עונה לו שאתה תכף תטפל. האם זה נכון או לא?
ישועה: "אני בפירוש זוכר ששאול דיבר איתי בהקשר הזה, כי זה אירוע חריג".
עו"ד חן: חברך איתן, מנכ"ל גלובס, מתנצל על תוכן מסוים שפגע בקבוצת בזק?
ישועה: "כן".
עו"ד חן: העדת פה באופן כללי וספציפי שמנכ"ל של אתר לא מקובל שמתערב. ופה רואים שאתה מתערב כדי שמנכ"ל בכלי תקשורת אחרת יתערב בתוכן. איך זה מסתדר?
ישועה: "הוא עשה טובה לחבר. שאול ביקש ממני לסייע לו כחבר ולנצל את זה כדי להוריד כתבות ביקורתיות כנגד בזק. יכול להיות שביקשו איזו כתבה מתקנת לכתבה שהתפרסמה בגלובס על בזק".

צילום: יואב דודקוביץאילן ישועה, הבוקר. חברים ב"גלובס" (צילום: יואב דודקוביץ)

הסנגור מבקש להסביר למי מתכוון אלוביץ' כשהוא אומר "הגביר", שלכאורה מנסה לפגוע בו באמצעות גלובס:

עו"ד חן: מי זה הגביר שבעסק והוא - איתן - מחויב לו?
ישועה: "לא זוכר, יכול להיות שזה בעלים שלו, פישמן (אליעזר פישמן, בעלי גלובס לשעבר). שתי השפעות יכולות להיות, או פישמן או נוני (מוזס, מו"ל ידיעות אחרונות ו-ynet). הגביר צריך להיות מישהו שנגד שאול ומשתמש בגלובס כפלטפורמה, אבל אני באמת לא זוכר למי הכוונה. היו ידיעות שליליות נגד בזק. שאול סיפר לי על זה, הוא ידע שאני מכיר, היו עסקאות, הוא ידע שיש לי קשרים איתם. שאול שאל אם אוכל לסייע. אמרתי שכן. זה עוזר לי ולבוס שלי".

עו"ד חן: ב-28 במאי 2012, התכתבות עם שאול נפתחת: "היי אילן, עם חברים כמו איתן לא צריך אויבים". אתה עונה לו, "נאלץ להודות בצער שאופן העריכה גרוע". בהמשך אתה כותב "למה אתם לא זורקים מילה שאתערב ואמתן?". זאת אומרת, אתה מבקש בעצמך שיעירו לך ותתערב בלי שאף אחד ביקש ממך.
ישועה: "כן".
עו"ד חן: אחרי שאתה מתלונן לשאול על כך שיכולת לדבר עם מדמון שיעדן, אתה כותב שאין ספק שהגביר מעורב פה.
ישועה: "מדובר פה בבוס שלי שממורמר על זה שכותבים נגדו, ואני מנסה להרגיע אותו ואומר לו שזו הסתה".
עו"ד חן: אתה בעצם משדל את שאול להשתמש בך. נכון או לא נכון?
ישועה: "איתן זה חבר שלי. שאול פונה אליי בתוך הקשר ואני מנסה לעזור לו. זה דו שיח בין יו"ר ומנכ"ל. לא אמרתי שאני פאסיבי. כשהיו"ר שלי מתלונן, אני מציע לו שאם הוא רוצה שאני אמנע את זה להבא – שיגיד".
עו"ד חן: שאול לא נמצא בעולמות התקשורת אבל אתה מ-2006 מנכ"ל וואלה. אתה מציע לו להשפיע על עיתון אחר בזכות קשריך עם איתן מדמון. תסביר?
ישועה: "אתה אומר 'אתה מעולמות התקשורת ושאול לא', זה מגוחך. שאול הוא טייקון תקשורת. התרשמתי שיש לו מערכת קשרים מסועפת. הוא מכיר את כל רזי העולם הזה פי 100 ממני. אני המומחה הגדול? מי שמכיר את כל הכתבים וכל העיתונים זה שאול. חשבתי שזה לגיטימי - קבוצה נלחמת מלחמה תקשורתית, זה לא כזה נוראי. אני מודה באשמה".

10:27 - ישועה: אמרתי לכתבים שנתניהו הורס את המפעל הציוני
עו"ד חן ממשיך לקרוא מתחקיר העין השביעית: "מנכ"ל וואלה מגדיר את עצמו כמו"ל ומעל העורך הראשי". אתה מסכים עם האמירה הזו? אתה אומר: "טלי בן עובדיה פוטרה בגלל ששאול רצה. אני המו"ל, לא רציתי שתלך. ארבעה חודשים עבדתי שתבוא, אז מי גרם לה ללכת".
ישועה: "עד להגעה של שאול הייתי סוג של מו"ל. שאול קבע מי המנכ"ל ומי העורך. המו"ל האמיתי מעליי היה שאול או הדירקטוריון. זו אמירה שנכונה לתקופת המעבר. לאחר מכן הייתי המו"ל בפועל".

עו"ד חן: אמרת בחקירה החמישית שלך במשטרה "המוטו שלי במערכת היה שביבי הורס את המפעל הציוני, אז ידעו את זה". זו אמירה מאד קשה כשהיא נאמרת על ידי המנכ"ל הכל-יכול לעובדיו. זה נכון?
ישועה: "זו בהחלט אמירה קשה. אמרתי את זה בהקשר מאד מסוים, כתוצאה של תקופה ארוכה של אביוז שעשו לנו ואין לי מה להגיד לאנשים. אמרתי שאנחנו עושים את הדבר הזה, אבל זה מה יש. כי כופים את זה. אני כשלעצמי חשבתי שהוא הורס את המדינה ואמרתי את זה לאנשים מסוימים. רציתי שידעו שזה בא ממנו, שתהיה להם צנזורה עצמית".
עו"ד חן: אתה בעצם ביקשת להשפיע להם על הדעה הפוליטית.
ישועה: "רציתי שידעו, שיהיה איזה שהוא איזון. כי הכתבים כבר לא כתבו כלום. הדברים נאמרו אחרי תקופה ארוכה של לחצים. הייתי צריך לתת הסברים למה שעשינו, היו מקרים קשים מאוד. היינו צריכים להוריד ידיעות על משפחות שכולות כי זה לא מצא חן בעיני משפחת נתניהו".
עו"ד חן: אתה עדיין עומד מאחורי העמדה שראש הממשלה נתניהו הורס את המפעל הציוני?
ישועה: "כן".

10:00 - ישועה: "התערבתי, אבל 95% מההתערבות הייתה פוליטית"
עו"ד חן
: נכתב בעין השביעית על הכתבות הנמחקות בוואלה. הן משלושה סוגים. למשל בעלות ממד ביקורתי על גופים שעמם יש באתר שיתופי פעולה, או מסיבות לא ברורות שיש מייחסים אותן למנכ"ל למשל, כתבה ביקורתית על הליכוד, חברת ביגוד, משהו שקשור לביקורת טלוויזיה וסקר של תכנית 'המקור'. אלו הדוגמאות שניתנו בכתבה. אתה מסכים לתיאור?
ישועה: "אני לא מסכים לתיאור. זה ביולי 2013. באותה תקופה המעורבות היא יום-יומית ואינטינסיבית ברמה שכבר ינון מגל (העורך דאז) כתב לי: 'אני לא מבין מה ההשתלטות המטורפת של העריכה באתר'. זה הייתה הרוח הרעה. שלוש שנים לפני לא היו כאלו כתבות. הניתוח פה מחסיר את הכתב העיקרי ששונה ויצר תרעומת במערכת. העורכת הראשית טלי בן עובדיה פוטרה, ינון רוצה להתפטר שלוש פעמים. הוא כתב לי: 'השתגעתם לגמרי, השתלטתם לגמרי על המערכת'. זה יצר תסיסה. 

"בראיון ינון ישב לידי ואמר שהכל בסדר למרות מה שכתב לי. לכן אני לא מסכים. אנחנו שבעה חודשים עמוק במעורבות האינטנסיבית של העריכה באתר על רקע הלחצים של שאול. רוב השינויים נבעו מלחצים פוליטיים שהסתרנו אותם בתוך המערכת. מנכ"ל מתערב מעת לעת גם משיקולים מסחריים - אבל 95% מההתערבות הייתה פוליטית. העובדים לא ידעו את ההקשרים הפוליטיים".

צילום: יואב דודקוביץסנגורו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן (צילום: יואב דודקוביץ)

עו"ד חן: במבחן התוצאה, העיתונאים לא יודעים מה ניסית להסתיר.
ישועה: "אתה מסתכל על הכתבה בעין השביעית כאילו זה בריטניקה או התנ"ך. אתה שואל אותי למה הם העיתונאים לא שמו לב? כי עוד הסתרנו את זה והם ייחסו את זה לדברים אחרים. יכול להיות שכינסתי אותם ואמרתי להם שיש שיקולים פוליטיים ומסחריים שהם לא יהיו שמחים מהם, כי התחיל הנרטיב שוואלה צריך להיות ישראלי.

"בתחקיר אמרתי שבכל גוף תקשורת יש מתח בין המסחר לתוכן. עיתונאים תלויים במפרסמים. אם הכתב אופנה כותב נגד מפרסם, לפעמים צריך לשנות את הכתבות. בתחקיר אמרתי שאולי זה הייתה טעות, אבל זה היה בטל בשישים. המפרסם לא השתלט על המערכת. ככה זה בכל מערכת".

9:44 – ישועה: היה קל לחיות עם זה
עו"ד חן ממשיך לחקור את ישועה על נוהלי הדיווח בוואלה לגבי נושאים הקשורים באינטרסים העסקיים של האתר והקבוצה, ושואל: אתה אומר שלא היה הגון לכתוב נגד האינטרסים של בזק. זו ההנחיה שלך באותה תקופה?
ישועה: "זה לא שהיה כתב אז לענייני תקשורת כמו בדה מרקר והארץ. יחסית היה קל לחיות עם זה".
עו"ד חן: בהודאה של אבירם אלעד במשטרה הוא אומר: "באותה תקופה הייתה החלטה שאם יש פרסומים נגד בזק - היינו עושים ישיבה מיוחדת אם לפרסם את זה או לא".
ישועה: "לא היינו עושים ישיבה מיוחדת".

עו"ד חן: האם לגיטימי בעיניך שאתר חדשות צריך לשקול שיקולים עסקיים בידיעות חדשותיות שעוסקות באותה קבוצה?
ישועה: "בעולם אידיאלי לא. בחיים זה ככה עובד. זו הנחיה שקיבלתי משאול אבל גם בלעדיו הייתי אומר את זה. וקיבלתי כמה פעמים הערות משאול לא להעלות כתבות נגד בזק".
עו"ד חן חוזר לתחקיר בעין השביעית: אחד מכתבי וואלה אומר שם שאתה העורך של וואלה. מעורבותך בתוכן קיימת.
ישועה: "לא חושב שהתערבתי מעבר למנכ"ל אחר. לא הייתי עורך".

9:30 – ישועה: היו התערבויות שלי מסיבות מסחריות
עו"ד חן מציג תחקיר של אתר ביקורת התקשורת "העין השביעית" מ-18 ביולי 2013, תחת הכותרת "שלום המנכל". הוא מצטט שקרוב ל-30 עובדי וואלה בהווה ובעבר העידו שבמקביל לבנייתה של מחלקת התוכן - חלה מגמה מדאיגה של כרסום במעמד העיתונאים עקב התערבות המערכת והפעלת שיטות צנזורה לגבי האינטרסים של החברה. העיתונאים מתכופפים או עוזבים.
ישועה עונה: "האם היו התערבויות שלי כמנכ"ל מסיבות מסחריות ולא פוליטיות? התשובה היא כן, אבל בתדירות לגמרי שונה".

צילום: יואב דודקוביץשאול אלוביץ' מגיע לבית המשפט, הבוקר (צילום: יואב דודקוביץ)

עו"ד חן מצטט מהתחקיר את ההסבר של ישועה את הרציונל של הכפפת המערכת לחייה העסקיים של החברה.
ישועה: "לחברה יש גם שיקולים מסחריים. אני לא מתבייש להודות. למיטב זכרוני לא רציתי להכחיש כי כולם עושים את זה. אני גם אומר שם שבמאזן של שיקולי מערכת מול מסחריים, השיקולים המערכתיים צריכים לנצח".
עו"ד חן: בכתבה של העין השביעית ב-2013 מדברים על השנתיים האחרונות. כלומר, לפני שאול.
ישועה: "המעורבות שלי הייתה נמוכה כמו בכל האתרים. היו דוגמאות מאד קיצוניות. האתר התחיל לבנות את צוות כותביו. שחשבתי שהרמה נמוכה אזה התערבתי, אבל לא באופן אינטנסיבי".

עו"ד חן: עיתונאי בכיר סיפר בכתבה שפעם ראו את המנכ"ל רק בהרמת כוסית, אבל "בשנה האחרונה אני רואה אותו לפעמים מדי יום כשהוא מעביר שעות ארוכות בחלל הפתוח של דסק החדשות".
ישועה: "לא שעות ארוכות. החברה הפסיקה להסתמך על תכני 'הארץ' אז התחלנו להשקיע מיליונים בתחום התוכן. אבל לא השתתפתי בישיבות מערכת עם העורכים. זה שעברתי בחלל פעם-פעמיים ביום - עשיתי זאת בכל אגפי החברה".
עו"ד חן: כשדיברת על מישורים עסקיים, על איזו חברה אנחנו מדברים - וואלה או בזק?
ישועה: "התערבויות במישור העסקי משיקולים מסחריים היו משני סוגים: מפרסם שלא רוצים להרגיז אותו, או שיקולים פנים-קבוצתיים. אם וואלה בקבוצת בזק - מן הסתם היא לא תכתוב משהו רע על בזק".
עו"ד חן: כתוב בתחקיר שאי אפשר לכתוב על החברות של אלוביץ' כי הוא משלם את המשכורות שלנו.
ישועה: "אני לא חושב שהייתה אמירה כזו. לא הייתה הוראה כללית בעניין. אבל יכול להיות שאם כתבו משהו חיובי פעם-פעמיים על הוט, או שלילי על הקבוצה, הערתי בעניין הזה ויכול להיות שזה התפרש ככה. לא היה נהוג לכתוב נגד האינטרסים של בזק".

9:07 – הקליט או לא הקליט?
סנגורו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן, עימת את ישועה עם גילוי אפליקציית הקלטות על הטלפון שלו - כזו שלא נמסרה בתחילה לחוקרים והתגלתה רק על ידי ההגנה (ותוכנה צורף כראיות). הוא הציג לו מזכר שכתבה חוקרת בעקבות בדיקה שנערכו לטלפון הנייד שלו: "בעקבות התערבות של מומחי ההגנה התביעה בדקה שוב את הטלפון ומצאה כל מיני שיחות, והיא כותבת 'הקלטה של פגישה עם צדדי ג'', כלומר, בניגוד למה שהעדת. תגובתך?".

ישועה: "לא זכור לי במה מדובר. לא זכור לי שהקלטתי אי פעם אנשים עם הטלפון שלי, בוודאי לא את שאול ואיריס".
עו"ד חן: אחרי שהיית בפרקליטות הקלטת שיחות?
ישועה: "אני לא יודע במה מדובר. לא זכור לי שהקלטתי. יכול להיות שזה קשור אולי לסחיטה שניסו לעשות לנו".
עו"ד חן: במאי 17 יש הקלטה של פגישה עם צדדי ג'. זה מזכיר לך?
ישועה: "לא. אמרתי לך שאף פעם לא הקלטתי שום פגישה".

צילום: יואב דודקוביץהתובעת הראשית ליאת בן ארי מגיעה לבית המשפט (צילום: יואב דודקוביץ)

עו"ד חן מתייחס לפגישה שבה לכאורה ביקשו בני הזוג אלוביץ' מישועה למחוק את ההתכתבויות ביניהם בטלפון: "אחרי אותו אירוע כשאתה כל כך מזועזע, רבע שעה אחרי שנכנסת הביתה רועד, אתה רושם כל מיני מזכרים בכתב ידך. למה לא הקלטת את הפגישות עם שאול אלוביץ ב-27 בדצמבר 2016? למה שנסמוך היום על הרישומים שלך אם אתה יודע להקליט וקל להקליט אותם? 

גורמים בסביבת ראש הממשלה מסרו בתגובה לעדות היום: "אף שאין מקום להתייחס לשקרים המרובים בעדותו של ישועה, שעוד יתבררו בהמשך החקירה הנגדית, טענתו בעניין מעורבות ראש הממשלה בפרסום הנוגע למשפחות שכולות - היא טענה נטולת יסוד. גם כתב האישום אינו מייחס לראש הממשלה מעורבות בעניין זה. ראש הממשלה, אח שכול בעצמו, מקפיד תמיד בכבודן של משפחות שכולות, כמי שמודע ומכיר את כאבן ואת תרומתן הרבה למדינה".

עדות ישועה: תולדות הלחץ שהופעל על "וואלה"

בשבועות הראשונים מתחילת המשפט העיד ישועה מטעם התביעה וסיפר על היחסים בין ראש הממשלה לבין הזוג אלוביץ' בשנים המדוברות. הוא תיאר מערכת לחצים שהפעילו בני הזוג על העיתונאים בוואלה על מנת להיענות לדרישות הסיקור של נתניהו וסביבתו – ועל הקשר שעשו להטבות הרגולטוריות שביקשו לקבל בבזק. הלחצים תועדו ברובם בהודעות ווטסאפ ושיחות טלפוניות. 

כך למשל כתב אלוביץ' לישועה על ידיעה לא מחמיאה לנתניהו שעלתה באתר: "אני הורג אותך. תוריד מיד, זה ימנע את אישור yes". במקרה אחר הנחה להיענות לבקשת שרה נתניהו: "תן לגברת כל מה שניתן, הגדול מתאבד בשבילי". אחרי אישור העסקה כתב אלוביץ' לישועה: "יש לך חלק בזה".

צילום: אורן בן חקוןרה"מ נתניהו בבית המשפט (צילום: אורן בן חקון)

אתמול נערך דיון טכני שבו דרשו סנגורי ראש הממשלה להעביר לידיהם עדויות שנותרו חסויות, בהן גם מידע שמסר ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו במסגרת חקירה ביטחונית רגישה. הסנגורים טענו שהעדות רלוונטית לניהול ההגנה, אולם השופטים דחו את בקשתם וקבעו כי "לא מצאנו כי מדובר בחומר חקירה". עורך הדין עמית חדד ביקש למסור להגנה גם את הדיונים הפנימיים וההתכתבויות בפרקליטות שהובילו לגיוסו של ארי הרו כעד מדינה ונאסרו לפרסום. "אלו מידעים שמתועדים בחומרים אבל הם קריטיים לצורך ההגנה", אמר הסנגור. "אנחנו חושבים שצריכים לחשוף אותם". בפרקליטות השיבו כי ההקלטות שנמצאו בטלפון של הרו נתפסו על-ידי המשטרה שלא במסגרת המשא ומתן עם עד המדינה. 

 

פורסם לראשונה 07:50 | 04/05/2021