דיווחים: חודש המו"מ לשרטוט הגבול הימי בין לבנון וישראל

פורסם 10:50, 04/05/2021

כלי תקשורת ערביים דיווחו כי חודש המשא ומתן לשרטוט הגבול הימי שבין לבנון וישראל. השיחות נערכות בבסיס יוניפי"ל בעיירה נאקורה הסמוכה לגבול בתיווך ארה"ב.

(ליעד אוסמו)