צילום: אלעד גרובר
צילום: אלעד גרובר

נעדרתם מהעבודה בשל המצב הביטחוני? אלו הזכויות שלכם

זהו היום הרביעי של מבצע "שומר החומות" וכמיליון תלמידים נשארו גם היום בבתים בעקבות הרחבת ההגבלות על קיום הלימודים במרכז ובדרום הארץ. האם מותר להחסיר עבודה בשביל להישאר עם הילד בבית, האם המעסיק יכול לפטר אותי ומה קורה אם אני מפחד לצאת? מדריך

ליטל דוברוביצקי | עודכן:13/05/2021
צפו: ישראל תחת אש. ריאיון עם רב פקד שטרית, אשקלון (צילום: שמוליק דודפור, ירון ברנר)

זהו היום הרביעי של מבצע "שומר החומות" והמטחים הכבדים נמשכו גם הלילה (ה'). פיקוד העורף הרחיב את ההגבלות על קיום לימודים ועל התקהלויות וכמיליון תלמידים נשארו גם היום בבתים.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
האם מותר לפטר עובד שנעדר מהעבודה בעקבות המצב ומה עושים אם הילדים נשארו בבית ואנחנו לא יכולים להגיע לעבודה? ynet הכין מדריך לעובדים ולמעסיקים שישיב על השאלות הבוערות בדבר זכויותיכם.
המדריך נערך באמצעות עו"ד גדעון רובין, מייסד משרד רובין שמואלביץ, המתמחה בדיני עבודה ועו"ד שרון לולצ'י, מומחית לדיני עבודה ממשרד זילוני-קליינמן, לולצ'י.
האם מותר לפטר עובד בגלל היעדרות ממקום העבודה? בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, אם הוכרז "מצב מיוחד בעורף" חל איסור לפטר עובד בגלל היעדרות מהעבודה או בשל אי-ביצוע העבודה, מאחר שביצע הוראה שניתנה בעת מצב חירום על ידי הרשות המוסמכת. עו"ד שרון לולצ'י מסבירה כי עובד שפוטר בניגוד לדין, רשאי לתבוע את מעסיקו לאכיפת יחסי עבודה ופיצוי כספי, ובלבד שהתביעה תוגש בתוך 12 חודשים מיום שפוטר.
ילדיי נשארו בבית מכיוון שהמסגרת החינוכית שלהם סגורה. מה קורה אם איעדר מהעבודה כדי להשגיח עליהם? לפי החוק אסור לפטר עובד בשל היעדרותו מהעבודה לצורך השגחה על ילדו (ילד עד גיל 14, או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21), במקרה שמוסד החינוך בו לומד הילד נסגר בשל מצב מיוחד בעורף ובלבד שהעובד הוא הורה יחידני או שהילד מצוי בחזקתו הבלעדית.
תמונה כללית
תמונה כללית
האם עובד זכאי לשכר עבור הימים שבהם נשאר בבית בשל סגירת מוסדות הלימוד של ילדיו, גם אם מקום עבודתו לא היה סגור? החוק אינו מתייחס ואינו מסדיר את סוגיית תשלום השכר לעובדים שנעדרים עקב סגירת מוסדות חינוך של ילדיהם בשל המצב הביטחוני. בעבר נחתמו הסכמים בעניין זה בין ארגוני המעסיקים לבין ארגוני העובדים, אך לפי שעה, וכל עוד לא נחתם הסכם בעניין, המעסיק רשאי שלא לשלם שכר בגין יום ההיעדרות. כמובן, שאם המעסיק והעובד מגיעים להסכמה בדבר עבודה מהבית, העובד יהיה זכאי לשכר. בנוסף, קיימת גם אפשרות לממש יום חופשה.
האם בעל עסק צריך לשלם משכורת לעובד שגויס למילואים עקב המצב? על פי רוב, עובד אשר נקרא לשירות מילואים, כולל בקריאה בצו חריג, יהיה זכאי לתגמול מהמוסד לביטוח לאומי בגובה שכר העבודה הרגיל (עובד עצמאי - בגובה הכנסתו הממוצעת), בכפוף לוותק שלו ולמשך תקופת המילואים.
במקרים שונים, כאשר מדובר בעובד שכיר או שלכל הפחות בעובד שכיר אשר עבד 75 ימים לפחות בשלושת החודשים שקדמו לתחילת שירות המילואים - התגמול יינתן לעובד באמצעות המעסיק, בסכום השכר שהיה משולם לו לולא שירת במילואים. כלומר, על המעסיק יהיה להשלים לעובד את ההפרש שבין התגמול שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי, לבין הסכום ששילם לעובד על חשבון התגמול. דין התשלום שהועבר לעובד כדין שכר עבודה.
אם מקום העבודה סגור בשל המצב, האם עובד אמור לקבל שכר או תשלום כלשהו בתקופה זו? גם למצב זה אין התייחסות בחוק. עו"ד לולצ'י מסבירה כי כל עוד לא נחתם הסכם בעניין שחל גם על המגזר הפרטי, המעסיק רשאי שלא לשלם שכר בגין יום ההיעדרות.
אם סגירת מקום העבודה אינה בשל הנחיות פיקוד העורף אלא ביוזמה של המעסיק, המעסיק יכול לבחור בין תשלום שכר לעובדים או הוצאתם לחופשה כפויה בתשלום (עד שבוע ימים בלבד), ובתנאי שלעובד קיימת יתרת חופשה צבורה. כמובן, שככל שקיימת לעובד אפשרות לעבודה מרחוק, המעסיק יכול לדרוש מהעובד ביצוע של העבודה מרחוק כתנאי לקבלת השכר.
תמונה כללית
עורכת הדין שרון לולצ'יצילום: רמי זרנגר
האם ניתן להיעדר מהעבודה במפעל חיוני? ככל ומקום העבודה הוכרז כ"מפעל חיוני", ניתן לחייב עובדים להתייצב לשירות עבודה באותו מקום והכל בכפוף לצו שיימסר בהתאם להוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום. היעדרותו של עובד שחל עליו צו כזה היא בגדר היעדרות לא מוצדקת, העלולה להוות עילה לפיטורים ואף בגדר עבירה פלילית.
מה קורה כאשר עובד עם מוגבלות אינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף? ראשית, יש להבהיר שלא ניתן יהיה לפטר עובד עם מוגבלות, במקרה והוראות כוחות הביטחון אינן מאפשרות לעובד כזה להגיע למקום עבודתו או לבצעה, בשל מוגבלותו. מעבר לכך, החוק אינו מתייחס לסוגיית תשלום השכר במקרים אלו והדבר ככל הנראה יוסדר בהסכמים קיבוציים שייחתמו בנושא.
אם מקום העבודה עובד כרגיל אבל העובד פוחד ללכת לעבודה, האם הוא זכאי להגנה כלשהי או לשכר? בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור לפטר עובד שהוראות כוחות הביטחון אוסרות עליו להגיע למקום העבודה. על אף האמור, מסביר עו"ד גדעון רובין, "למרות ההיעדרות המוצדקת - במקרה כזה העובד לא יהיה זכאי לשכר בגין היעדרותו, אלא אם הושגה הסכמה ספציפית עם המעסיק או שיחוקקו תקנות מיוחדות שיחייבו את המעסיק לשלם את שכר העובד (נכון למועד זה - טרם חוקקו תקנות כאלו ביחס לתקופה הנוכחית, ובהתאם לא חלה חובה לתשלום השכר).
תמונה כללית
עורך הדין גדעון רוביןצילום: רמי זרנגר
"ככל שמדובר באזורים בהם לא הוטלה מגבלה על הפעילות, עובד לא יהיה רשאי להיעדר מן העבודה ללא הסכמת המעסיק, אלא אם הוא זכאי להגנות מכח החוק (למשל הורה הנעדר לצורך השגחה על ילד עד גיל 14 עקב סגירת מוסד החינוך בו לומד), והיעדרות בנסיבות כאלו מהווה עבירת משמעת. במקרים כאלו, ניתן יהיה לפטר עובד או לנכות לו את ימי ההיעדרות משכרו או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
"יש לציין, שככל שהמעסיק החליט, על דעת עצמו, להורות לעובדים שלא להגיע לעבודה למרות שלא הוטלו מגבלות - תחול עליו חובה לשלם שכר לעובדים".
אני עובד עצמאי. האם אני זכאי לפיצוי על אובדן ההכנסות שלי בימים שבהם לא עבדתי בשל המצב? על פניו, החוק אינו מעניק פיצוי לעובדים עצמאים או לבעלי עסקים בגין אובדן הכנסותיהם בשל המצב הביטחוני. במקרים דומים בעבר, יצאו הוראות ביצוע של רשות המיסים שאפשרו לבעלי עסקים שנגרם להם נזק עקיף, להגיש תביעה לפיצויים.
אני עובד עצמאי ולא הספקתי להעביר את תשלומי המסים עד ה-15 לחודש, האם אני יכול לקבל ארכה? ככלל, מצב בטחוני אינו מהווה סיבה לדחייה במועדי הדיווח והתשלומים לרשות המיסים. עם זאת, מומלץ לעקוב אחר הפרסומים וההודעות של רשות המיסים, למקרה שיוחלט על דחייה במועדי הדיווח והתשלומים.
פורסם לראשונה: 11:54 , 12.05.21
20

תגובות

close-fullscreen-comment
הוספת תגובה
15.
לימור
21/05/2021 | 21:44

האם הגיעו להסדר בגין העדרות עובד בגין שמירה על ילדיו בגין המצב הבטחוני

14.
ללא שם
18/05/2021 | 07:15

למה עדיין לא חוקקו חוק מסודר לגבי היעדרות של אמהות ממקום העבודה כדי להיןת עם הילדים שמראים לחץ ופחד??

13.
ביזיון
15/05/2021 | 08:44

12.
ללא שם
13/05/2021 | 02:17

רק מנהיג כמו ביבי נדרש למדינה בסיכון כמו שלנו ובאמת שלא מעניין אותי צוללות שמוללות מענין אותי שהטסיק שלי במים חמים ובטוח

קוקו לא מאילת
13/05/2021 | 08:41

הדמות הכי "שמאלנית" ממרץ הייתה דואגת לביטחון שלך יותר טוב. מדינה פח כי ההנהגה פח הנבחרת על ידי אזרחים פח. שאתה רץ לממ"ד עקב התנהלות "מר ביטחון", אל תשכח שבבחירות הבאות תשים "רק ביבי".

11.
ללא שם
13/05/2021 | 01:50

נעדרת, האזרח הקטן נושא בנטל, אין חקיקה שמסדירה תשלום שכר על העדרות מוצדקת מסיבה בטחונית.

10.
אייל
13/05/2021 | 01:35

שמנים מגעילים

9.
שרית
13/05/2021 | 00:10

במקום העבודה, מותר לומר לי לבוא? האם זאת אשמתי? למה שלא ישולם לי שכר

ללא שם
13/05/2021 | 01:42

8.
יניב
12/05/2021 | 14:53

שמעביר להם מיליונים כל חודש לייצור טילים.

7.
גמורה מעייפות
12/05/2021 | 14:51

ללא שם
13/05/2021 | 01:42

6.
חן פז
12/05/2021 | 14:16

אז מי שגר ועובד באשדוד ומפחד ללכת לעבוד מותר לו להישאר בבית ?

אסף
12/05/2021 | 15:05

5.
עדן
12/05/2021 | 13:40

4.
שם
12/05/2021 | 13:08

תמיד אפשר לעשות שעת סיפור או שעת דיבור על המצב. שזה לא פחות חשוב מלימודים.

3.
ללא שם
12/05/2021 | 12:48

מורים שאולצו להישאר בבית כי מקום עבודתם נסגר עדין מקבלים שכר על הימים הללו... עובדי ניקיון בבתי ספר לא מקבלים

2.
ללא שם
12/05/2021 | 12:08

אמורים לצאת לחניה בחוץ!

ולהתלונן על המעסיק
12/05/2021 | 12:45

1.
ומי
12/05/2021 | 12:07

למה לא דורשים מכולם לאפשר עבודה מהבית בעקבות המצב? נראה לי הרבה יותר חמור וקטלני מוירוס

לכל התגובות