החברות הממשלתיות ב-2020: איזו חברה חטפה מכה בקורונה ומי הרווחית ביותר?

החברות הממשלתיות הציגו בשנת 2020 רווח נקי של 2.9 מיליארד שקל לעומת יותר מ-4 מיליארד שקל ב-2019, כך עולה מהדו"ח השנתי של רשות החברות הממשלתיות. הירידה נובעת מחתימה על הסכמי התייעלות ופרישה מרצון, שהובילו להוצאות חד פעמיות גבוהות בשנה שעברה

תמונה כללית
גד ליאור | פורסם: 13/10/2021
חברת החשמל היא החברה הממשלתית הרווחית ביותר, חברת נתג"ז (נתיבי הגז של ישראל) הממשלתית היא החברה שרווחיה גדלו יותר מכל החברות בשנה החולפת וחברת דואר ישראל היא שספגה את המכה הקשה ביותר בשנת הקורונה, בשל הפחתת הפעילות, בעיקר בעת הסגרים. כך עולה מהדו"ח השנתי של רשות החברות הממשלתיות לשנת 2020, שפורסם היום (ד').
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
הדו"ח מפרט על פני מאות עמודים את מצב עסקיהן, נכסיהן ותוצאות פעילותן של החברות הממשלתיות. בדו"ח מרוכזים נתונים כספיים ואיכותיים על החברות לשנים 2020-2018 לצורך הגברת השקיפות לציבור והפיקוח עליהן, וכן שיפור איכות המידע הקיים בנוגע לחברות הממשלתיות, כתשתית לשיפור היעילות והאפקטיביות שלהן ושל המשק הישראלי.
החברות הממשלתיות הציגו בשנת 2020 רווח נקי של 2.9 מיליארד שקל לעומת יותר מ-4 מיליארד שקל ב-2019. הירידה נובעת מחתימה על הסכמי התייעלות ופרישה מרצון של עובדים, בעיקר בדואר ישראל ובנמל חיפה, אשר מהווים חלק מכלי התייעלות וחיסכון בחברות, כהכנה ליישום החלטות הממשלה בעניין הפרטת החברות האלו. ההסכמים הביאו לרישום חד-פעמי של הוצאות בסך של מיליארד שקל בשנת 2020.

הרווחית ביותר - חברת החשמל

מבין החברות הממשלתיות, חברת החשמל לישראל היא בעלת הרווח הנקי הגבוה ביותר בתקופה המדווחת של 2020, עם רווח נקי של כ-1.7 מיליארד שקל. החברה בעלת הרווח הנקי השני בגודלו היא חברת נמלי ישראל עם רווח נקי של 563 מיליון שקל, ואחריה התעשייה האווירית עם רווח נקי של 458 מיליון שקל.
בחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל חל השיפור הבולט ביותר ברווח הנקי בשיעור של 380% - מרווח נקי של 50 מיליון שקל לרווח של 240 מיליון שקל בשנת 2020. הגידול נובע בעיקר מגידול של 50% בפעילות החברה עקב תחילת יצוא הגז למצרים ולירדן החל מסוף שנת 2019.
תמונה כללית
רשות החברות הממשלתיות אחראית על 70 חברות ממשלתיות (לא כולל חברות בנות ממשלתיות, חברות מעורבות ועמותות), ביניהן חברות מהגדולות והמורכבות במשק. בחברות הממשלתיות מועסקים כ-55 אלף עובדים והן אמונות על יצוא בשווי של כ-15.5 מיליארד שקל ועל השקעות בתשתיות של כ-23.3 מיליארד שקל. הרווח התפעולי של החברות הסתכם בשנת 2020 ב-6.343 מיליארד שקל לעומת 6,701 מיליארד שקל בשנת 2019 ו-4,431 מיליארד שקל ב-2018. הכנסותיהן מסתכמות בכ-75.1 מיליארד שקל לעומת 76.3 מיליארד ב-2019 ו-75.6 מיליארד ב-2018.
לשנת 2021 חוזים ברשות החברות הממשלתיות הכנסות של 74.4 מיליארד שקל, בשנת 2022 מצפים ל-76.9 מיליארד שקל וב-2023 רק 69.7 מיליארד שקל. עם זאת, הרווח הנקי יעלה מ-2.6 מיליארד בשנת 2021 ל-3.6 מיליארד שקל ב-2022 וב-2023 הרווח הנקי יסתכם ב-3.4 מיליארד שקל.
טל אזולאיספגה את המכה הקשה ביותר בקורונה. דואר ישראל (טל אזולאי)

חברות שהרווח השנתי שלהן ירד ב-2020

חברת החשמל אומנם הובילה בגובה הרווח הנקי עם 1.703 מיליארד שקל ב-2020, אולם מדובר בירידה ביחס לשנת 2019, בה רשמה רווח של 1.816 מיליארד שקל. חברת רפאל הציגה רווח נקי של 322 מיליון שקל ב-2020 לעומת 397 מיליון שקל ב-2019. רכבת ישראל הרוויחה 23 מיליון שקל ב-2020, פחות ממחצית הרווח ב-2019, שעמד על 51 מיליון שקל. חברת נת"ע הפסידה ב-2020 שישה מיליון שקל, כאשר ב-2019 רשמה רווח של 51 מיליון שקל.
מי שבלטה במיוחד בירידה ברווחיות היא חברת הדואר, אשר רשמה הפסד של 643 מיליון שקל בשנת הקורונה, שבה פחתה מאוד פעילות החברה, בהשוואה לרווח של 29 מיליון שקל ב-2019. חברת נמל חיפה הפסידה 388 מיליון שקל בשנת 2020 לעומת רווח של 190 מיליון שקל ב-2019, בשל הרפורמה בנמל. חברת נמל אשדוד הרוויחה רק 71 מיליון שקל ב-2020 לעומת 157 מיליון שקל ב-2019. חברת תש"ן (תשתיות אנרגיה) הרוויחה 32 מיליון שקל ב-2020 לעומת 61 מיליון שקל ב-2019.

חברות שהרווח השנתי שלהן עלה ב-2020

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל הציגה ב-2020 רווח נקי של 239 מיליון שקל לעומת רק 50 מיליון שקל בשנת 2019. חברת נתיבי ישראל הרוויחה 12 מיליון שקל ב-2020 לעומת 8 מיליון שקל ב-2019. התעשייה האווירית הציגה בשנת 2020 רווח של 458 מיליון שקל לעומת 321 מיליון שקל בשנת 2019. חברת מקורות הרוויחה 209 מיליון שקל ב-2020 לעומת 61 מיליון שקל ב-2019. חנ"י (חברת נמלי ישראל) רשמה רווח של 563 מיליון שקל ב-2020 לעומת 483 מיליון שקל בשנת 2019.
החברות הממשלתיות שיפרו אשתקד את ביצועיהן והגדילו את פעילותן והיקף נכסיהן, מה שהביא לשיפור משמעותי בהון החוזר שלהן - הצגת גידול של 15% - וביחס השוטף ששיפר משמעותית את איתנותן הפיננסית, דהיינו את יכולתן לפרוע את התחייבויותיהן.
סך הנפקות אגרות החוב של החברות הממשלתיות בשנת 2020 הסתכמו בכ-4 מיליארד שקל והיוו כ-6% מסך כל ההנפקות בשוק הקונצרני של שנת הקורונה החולפת. יעד זה הושג על אף הקשיים שאפיינו את שנת 2020 בעקבות המשבר הכלכלי הקשה שנגרם בגין התפשטות נגיף הקורונה בישראל.
בשנים האחרונות חל גידול בהיקף החוב הציבורי מסך החוב של החברות הממשלתיות. כך בשנת 2020 היווה החוב הציבורי 50% מסך החוב של החברות, נתון שיא ביחס לשנים קודמות. מעבר לחוב ציבורי משפר את השקיפות, היקפי הגילוי, היעילות והממשל התאגידי בחברות הממשלתיות.
הדו"ח השנתי נועד לספק מידע לשרי הממשלה וחברי הכנסת בישראל, בעת קיום הדיונים וטרם קבלת החלטות הנוגעות לחברות הממשלתיות, לרבות בנוגע לקידום תהליכי הפרטות ושינויים מבניים בחברות.
בשנים האחרונות הובילה הרשות רפורמה בחברות הממשלתיות, שמטרתה שיפור הניהול העסקי, מיקוד במוקדי הפסד, שיפור יעילות החברות ומעבר לרווחיות נאותה, הגברת השקיפות בקבלת החלטות בחברות וחיזוק המקצועיות והממשל התאגידי, תוך שמירה על מנהל תקין בפעילות החברות.
בשנת 2020 המשיכה רשות החברות הממשלתיות, יחד עם החברות, לקדם את החלטות הממשלה בדבר רפורמות ושינויים מבניים בתחומי האנרגיה והנמלים. במסגרת זו, החלו בפעילותן חברת נגה וחברת נתיב האור, שהיא חברה-בת של חברת חשמל. זאת, כחלק מיישום הרפורמה במשק החשמל, עידוד התחרות בשוק, התייעלות ושיפור האיתנות הפיננסית של החברות הפועלות בו.
כמו כן, הוקמו שתי חברות בנות של חברת נמלי ישראל, שעתידות לקלוט את פעילות מחלקות הים של חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד, כחלק מההיערכות לפתיחת הנמלים החדשים ועידוד התחרות בתחום התעבורה הימית.
מ"מ מנהל רשות החברות הממשלתיות, רם בלינקוב: "תוצאות פעילותן של החברות הממשלתיות לשנת 2020 מראות שיפור מתמשך בתפקוד החברות ובמגוון פרמטרים עסקיים ותפעוליים. רווחיות החברות הממשלתיות משמשת הן לחיזוק איתנותן הפיננסית והן ליצירת הכנסות לתקציב המדינה וגידול בהיקפי הייצוא וההשקעה בתשתיות".
לכתבה זו 6 תגובות
הוספת תגובה
6

תגובות

close-fullscreen-comment
הוספת תגובה
5.

4.

דואר ישראל זה מקום שאין לו זכות קיום עם השרות הכי גרוע בעולם,יחס מזלזל בכספי ובזמן של הלקוח.רק כשיש גב מהמדינה ומונופול כזה גוף יכול להתקיים יש לסגור לאלתר ובמהרה להקים גוף יעיל ונגיש יותר

3.

2.

תורים שלא מביישים את דיסנילנד, מכתבים הארץ לוקח שבועות, חבילות מחו"ל חודשים. מרגע שמגיע חבילה לישראל נעלמים עקבותיה, אנשי הדואר לא מעדכנים את המערכות הממוחשבות וכך לכאורה אין איחור ואין עיכובים. פטנט - קומבינה, לא נרשום ואז לא יהיה מעקב, נפלא אפשר לעכב כמה שרוצים. אם זו התרבות הארגונית, אין טעם לארגון. תסגר רשות הדואר לאלתר!

comment-2-comment

1.

ניהל את תדיראן תקופה ארוכה שבה היא רשמה הרבה הפסדים שהסתיימו רק כשממרוד קנה אותה. לאחר מכן ניהל את מכון התקנים עם לקוחות שבויים ורווח מזערי. אין לדואר סיכוי כל זמן שהוא מנכ"ל

לכל התגובות
0