55

"אחינו גוזזים פאות, רודפים ומבזים אותנו": נחשף מכתב של עולי תימן לבן-גוריון

"בגולה נרדפנו על ידי גויים, וכאן נרדפים על ידי אחינו בני הגזע שלנו", כתב הרב שלום יצהרי, מהפעילים הבולטים במעברת ראש העין, לראש הממשלה הראשון. הקשר בין השניים נשמר, וכעבור שנים כתב לו בן-גוריון: "השבט התימני הוא אחד מפלאי ההיסטוריה היהודית". המכתבים שנחשפים כאן, ועומדים למכירה פומבית, שופכים אור היסטורי על היחסים המורכבים וייסורי הקליטה

תמונה כללית
יצחק טסלר | פורסם: 24/05/2022
כשברקע המחאה המתחדשת בפרשת ילדי תימן, נחשפים היום (ג') שני מכתבים מרתקים שהיו שייכים לראש הממשלה הראשון, דוד בן-גוריון, ובאחד מהם – עדות על היחס הקשה שספגו עולי תימן בראשית ימי המדינה. המכתב הראשון נשלח אל בן-גוריון ב-1949 – ובו טענות קשות על יחס משפיל וגזיזת פאות של עולים מתימן, ששוטח הרב צדוק יצהרי מראש העין. את המכתב השני כתב בן-גוריון עצמו לרב, בשנת 1965, ובו הוא ביקש ממנו סידור תפילה בנוסח יהודי תימן.
<< הכול על העולם היהודי – בדף הפייסבוק של ערוץ היהדות. היכנסו >>
חצי שנה לאחר הקמת מדינת ישראל, החליטה הממשלה על מבצע "על כנפי נשרים", שבמסגרתו הועלו מתימן יותר מ-48 אלף עולים, מדצמבר 1948 ועד ספטמבר 1950. באותה תקופה הועברו הרוב המוחלט של הבאים לישראל ל"מחנות עולים", ושוכנו בתנאים קשים. אלא שהסיבה לכך לא הייתה גזענות כלפי עולים מעדות המזרח, אלא אירוע היסטורי וחסר תקדים שכונה לימים "העלייה ההמונית".
קראו עוד בערוץ היהדות:
בתוך 18 חודשים בלבד מרגע הכרזת המדינה הוכפלה האוכלוסייה היהודית בישראל מ-650,000 ל-1,300,000 תושבים. גל ההגירה המסיבי והמחסור בכסף אילצו את ראש הממשלה לקבל החלטה נועזת – לעצור לתקופה מוגבלת את העלייה של יהודים מרומניה, ולהעדיף על פניהם עולים מעירק, מתוך הבנה שיהודי ארצות המזרח נמצאים בסכנה גדולה יותר.
באדיבות בית המכירות הפומביות המכתב ששלח הרב צדוק יצהרי לבן-גוריון ב-1949. "כל מדריך ומטפל מטעם 'הפועל המזרחי' נרדף ושנוא" (באדיבות בית המכירות הפומביות "קדם")
אבל מבין כל המהגרים הרבים, מצבם של העולים מתימן היה הקשה ביותר. לצד שמועות על ילדים חולים שנשלחו לאימוץ, רבים בעדה זעמו על הניסיון של הרשויות להעניק לילדים חינוך חילוני.

המכתב אל "הוד מעלתו"

אחד הפעילים הבולטים במעברת ראש העין היה הרב שלום יצהרי. הוא נולד בקהילה ראדע שבדרום-מזרח תימן, וכשבגר עבר לצנעא, שם היה לתלמידו של הרב יחיא קאפח. לדברי משפחתו, היה דיין ואף ייעץ לאימם יחיא חמיד אלדין. הוא פעל לתאם את עליית היהודים מתימן במסגרת "על כנפי נשרים", וכשעלה לארץ שימש כנציג תנועת "הפועל המזרחי" במחנה ראש העין, שם נחשף לטענות קשות של העולים.
צילום: דוד רובינגר"מורים מסירים כובעי ראש וגוזזים פאות", טען הרב. ילדים מתימן בבית ספר בראש העין, 1958 (צילום: דוד רובינגר)
בחנוכה של שנת תש"י – 22 בדצמבר 1949 – שלח הרב יצהרי לבן-גוריון מכתב ארוך, נרגש, בשפה נמלצת ויוצאת דופן. המכתב שנחשף כאן עומד היום (ג') למכירה פומבית, במסגרת בית המכירות "קדם", לצד מכתב נוסף שהיה שייך לראש הממשלה הראשון – ומחיר הפתיחה של שניהם יחד עומד על אלף דולר.
במכתבו כותב הרב כך (הכתיב החסר במקור): "הוד מעלתו! כראש ממשלה ושר בטחון הנני פונה אל כבודו בדברי הבאים – בימינו זכינו לגאולה ועל כנפי נשרים מיצירתו של אדם נשאנו ובאנו לארץ האבות. כאיש דתי נספחתי להסתדרות הפוהמ"ז (הפועל המזרחי), קבלתי תפקיד לטיפול במחנות העולים בעניני דת ומסורת, ומה ראו עיני? כל מדריך ומטפל מטעם הפוהמ"ז נרדף ושנוא. ואני אחד הנציגים של הפוהמ"ז נרדפתי עד צוואר... מה חשכו עינינו בראותנו שהנה גם בארצנו במדינתנו בממשלתנו, חזרנו להיות נרדפים בעון דתנו ואמונתנו, וההבדל הוא קשה פי שבעים ושבעה, כי בגולה נרדפנו ע"י גוים, וכאן נרדפים ע"י אחינו בני הגזע שלנו, בני אברהם יצחק ויעקב...
"אותם העסקנים המנהלים המפקחים והמטפלים במחנות העולים, הם הם רודפינו, הם הם מבזינו ומבזי תורתנו ולומדיה, הם שהרבו לפשוע יתר על המידה והם שנהפכו למנאצים מחרפים ומגדפים מערכות אלוהים חיים, ואפילו עלו על המשוער מבחינת דור אביו יקלל".

נמסר בכתב רש"י

חלק גדול מהמכתב מוקדש לפגיעה שחשו העולים, לנוכח ההרגשה כי מנסים להעביר אותם על דתם. הרב יצהרי דיווח כי שמע עדויות על "מעשים מחפירים ומוזרים בעיניהם בראותם אנשים בשם יהודים מכעיסים אותם בחלול שבת לנגד עיניהם, והצו שניתן למסור ילדיהם לב"ס שלא מצא חן בעיניהם ע"י מורים מסירים כובעי ראש וגוזזים פאות".
צילום: דוד רובינגרדוד בן-גוריון. מה באמת היה היחס שלו לעולים מתימן? (צילום: דוד רובינגר)
הרב יצהרי מתאר כיצד התנהלה החקירה שלו, לאחר שנעצר. לדבריו, חוקר משטרה אמר לו: "משפטך ודינך חמור יותר מרוצח... אתה מרעיל כל העולים ורוצח אותם והורס ומחריב אותם ומבלבל את מוחם והופך אותנו לאויבים להם, ואנחנו הבאנו אותם באווירונים ומטפלים בהם וזנים ומפרנסים ומכסים וכו'".
הרב יצהרי טען כי נדרש למסור את התיק שהכיל את מכתבי התלונות שמסרו לו העולים, כדי שיעבירם לרשויות המדינה. אחרי שסירב, הוא נכלא מאחורי גדר תיל באופן משפיל, ומי שהציל אותו והתנצל בפניו היה "מר יצחק" – ככל הנראה הכוונה ליצחק מעוז, מנהל מחנה העולים בראש העין.
בסיום המכתב פנה הרב לראש הממשלה: "שא נא עיניך אל אלהים עליון שכוננך להיות רועה עמו ישראל ורעם באמונה לפי רצונם חפצם ומאוויים כרצון ה', אל תתן לפוקדים בעם לעשות שפטים בצאן מרעיתו". הוא חתם בבקשה אישית מראש הממשלה: "לאלה אשר עצרוני יסרוני ואסרוני במחנה ראש העין ביום שישי והתקלסו בי כל היום לעיני כל רואי למען השפילני והכניעני וגרמו לי חולי נפש וכאב וצער... הביאם על ענשם הראוי להם בפני קהל ועדה".
אגב, למכתב צורפה גם התנצלות על העובדה שהטקסט נכתב בגופן רש"י הקשה לקריאה: "לדבר הזה יסלח אדוני לעבדו על שכתבתי את המכתב בכתב רש"י, שכך מקובל אצלנו ואינני מרשה לעצמי לעת עתה לעזוב את מסורת אבותי, מבחינת 'שמע בני מוסר אביך ואל תִּטֹּשׁ תורת אמך'".

"אנשי שיחה שקולים ונבונים"

לא ברור אם ראש הממשלה השיב לרב יצהרי על פנייתו, אבל ברור שהשניים שמרו על קשר גם בשנים שלאחר מכן. ב-2 בנובמבר 1965 נערכו הבחירות לכנסת השישית. בן-גוריון נקלע למשבר פוליטי לאחר שמרכז מפא"י העדיף את לוי אשכול על פניו. לכן בן-גוריון התמודד מטעם סיעת רפ"י, שכללה בין השאר את משה דיין, יצחק נבון, מרדכי סורקיס, שמעון פרס והסופר יזהר סמילנסקי (ס. יזהר).
ב-19 באוקטובר, פחות משבועיים לפני הבחירות, מצא בן-גוריון זמן לכתוב בכתב ידו מכתב אל הרב יצהרי שבו התנצל על כך שלא הצליח להיפגש איתו, לאחר אסיפת בחירות שהתקיימה בראש העין. וכך כתב "הזקן" (שוב, הכתיב כבמקור): "במקומות בקורים מעטים נהניתי כל כך משיחה עם חברים כאשר נהניתי בראש העין אחרי האספה. הרגשתי שכאן יש התלהבות לא רגשית בלבד, כמו בקרב כמה עדות מזרח, אלא התלהבות מהולה בתבונה מעמיקה. שמחתי לפגוש אנשי שיחה שקולים ונבונים העושים מעשיהם מתוך אחריות רבה".
באדיבות בית המכירות הפומביות המכתב של בן-גוריון לרב יצהרי מ-19 באוקטובר 1965 (באדיבות בית המכירות הפומביות "קדם")
בהמשך ביקש בן-גוריון סידור תפילה תימני, וציין: "אני הנחתי תמיד – בלי ודאות – שבתימן יש הרבה כתבי יד, כי ידעתי שאין בה בתי דפוס והיא רחוקה ממרכזי היהדות באירופה, שבה נדפסו במאות האחרונות רוב הספרים העברי... השבט התימני הוא אחד מפלאי ההיסטוריה היהודית: מורחקים בזמן ובמקום – אלפי שנים ואלפי מילים ממרכזי היהדות, ושימרו יהדותם יותר מכל קבוץ יהודי אחר". לסיום כתב בן-גוריון: "לאחר הבחירות אשמח להיפגש אתך, ביחוד אם תרצה לבוא לשדה בוקר".

קיווה לרמטכ"ל תימני

על רקע הטענות על קליטת העולים מתימן, עולה השאלה מה באמת היה היחס של בן-גוריון כלפיהם. לפרופ' רפי מן מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, יש עמדה נחרצת: "מכל 'עדות המזרח' (כפי שנהוג היה לכנות במשך שנים רבות את העולים ממדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה), גילה בן-גוריון את האהדה הגדולה ביותר לעולי תימן. אחד הביטויים לכך היו דבריו כי יראה בהצלחת קליטת העולים, כאשר בראש צה"ל יעמוד ביום מן הימים 'רמטכ"ל תימני'".
תמונה כללית
פרופ' רפי מן
פרופ' מן, מחבר הספר "המנהיג והתקשורת – דוד בן-גוריון והמאבק על המרחב הציבורי 1963-1948", מציין כי גם במכתבים אחרים ששלח בן-גוריון לאזרחים רבים שפנו אליו, הוא ביטא הערכה רבה לעולי תימן ולתרבותם.
מרון ארן, מבעלי בית המכירות הפומביות "קדם" בירושלים, אומר כי לכתביו של בן-גוריון יש ביקוש גבוה בקרב אספנים. ארן מזכיר כי לפני כשבע שנים הציעו בבית המכירות הפומביות למכירה את אוסף מכתבי האהבה ששלח "הזקן" בשנות ה-30 אל רגינה (רגע) קלפהולץ, סטודנטית לרפואה שאיתה ניהל רומן. מחיר הפתיחה של האוסף היה 20 אלף דולר, והמחיר שהתקבל לבסוף היה 28 אלף דולר, לא כולל מע"מ.
תמונה כללית
מרון ארן
"בשנים האחרונות ישנה התעניינות גדולה מאוד בחפצים, דברי דפוס וכתבי יד ציוניים", אומר ארן. "מדובר בטרנד משמעותי מאוד שנותן את אותותיו גם במחירים של הפריטים הללו, שעולים ממכירה למכירה. מכתבים של בן-גוריון אינם נפוצים מאוד, אך קיימת סביבם דרישה גדולה. ישנם כמובן מי שמספידים השכם והערב את הציונות, אבל בכל מה שקשור למכירות שלנו, אנחנו דווקא רואים בהן חזרה אל הציונות וכמיהה גדולה אליה, שזו מגמה משמחת".
לכתבה זו 55 תגובות
הוספת תגובה
55

תגובות

close-fullscreen-comment
הוספת תגובה
29.

על ידי האצלת סמכות לנציגי העדה התימנית בידי התנועות ומפלגות האשכנזיות של אז ניקנה העוול של השתקת של ילדי תימן הסבר לכך איך הפף ישראל ישעיהו לשר וליושב ראש הכנסת מה לא ידע ביקר כל יום במחנות

28.

יהדות תימן הינה היהדות שעזבה את ארץ ישראל אחרי חורבן בית המקדש, במילים אחרות היא, היא היהדות האורגינלית ששימרה את מסורת בני ישראל בעולם מאז ברית אברהם אבינו. לתפארת מדינת ישראל

comment-2-comment

27.

26.

הספריה...

25.

רואים שהייתה לו הערכה כלשהי כלפיהם כי הוא ראה שכמעט כל בני העדה הם אנשי ספר ותאבים ידע. הבעיה היא שהיות והם היו פרימיטיבים כמו עדות רבות אחרות, אז הם קיבלו יחס לא רציני מצידו. הוא לא הבין שפרימיטיביות אינה חוסר אינטלגנציה. וכאן הוא נתקל באנשים פרימיטיבים אך אינטלגנטים בהחלט שקלטו את חוסר הרצינות מצידו, ואת הזלזול הכללי מצד הממסד שהוא עמד בראשו

24.

comment-2-comment

23.

בבית החולים היתה רופאה שעסקה בגנבת התינוקות. וכולם ידעו אבל שתקו. אמי ילדה בת. למחרת בא אבי לבקר. אמרו איננה נפטרה. ככה פעל המנגנון הנאצי בישראל.

comment-2-comment

של הממסד לבצע חטיפות. את בעצמך כתבת שהיתה רופאה שעסקה בגנבת. תינוקות. אם הייה מקרה של גנבת תינוקות זה היה ע״י אנשים פרטיים ולא הממסד. זה שאדם עובד בממסד זה לא אומר שכול מה שהוא עושה זה בשם הממסד. דבר נוסף תשאירי בבקשה את השואה מחוץ לסיפור.

comment-2-comment

זה חייב להיות ממוסד בצורה מסוימת

22.

comment-2-comment

אנשים עד היום שבורים ממה שהיה שם ואתה אומר שלא עשו להם כלום אני הרגשתי בושה גדולה מהכתבה הזאת אנשים יצאו מהשואה וככה התנהגו לאחים שלהם כמו נאצים

comment-2-comment

מה אתה בכלל יודע... חטפו המוני המונים .. אתה מדבר מבורות מבחילה שומנסה לטשטש הסטוריה מרה

comment-2-comment

אהבה חונקת.

21.

טפו עליהם

20.

הייתי בועט אותם חזרה לתימן ומעלה את הרומנים. שיחכו עוד כמה אלפי שנים עד שדתיים יקימו את המדינה

comment-2-comment

comment-2-comment

comment-2-comment

נכון מאד

19.

שום ישראלי לא מודע לעדויות המזוויעות שהתגלו במסקנות וועדת פרומקין על כפיה חילונית אלימה וחולנית. לכו לבדוק. וזה עוד מה שהמדינה מוכנה להודות...

18.

אל לנו ליפול למרה שחורה. יהודים ואחים אנחנו ובעזרת השם נצליח. אין נחמה גדולה יותר מבנין ציון.

17.

16.

"פרשת ילדי תימן" היא אגדה. שום מאמר, כתבה או תכנית טלוויזיה לא יהפכו את כל הילדים התימנים שמתו לילדים "חטופים". מתו גם ילדים מעדות נוספות. גם הם אינם חטופים אלא ילדים שנפטרו.

comment-2-comment

איננו יודעים מה עלה בגורלו

15.

האמת שבן גוריון היה נגד עולים גלותיים. רצה רק צעירים לצבא ופועלים בעבודות דחק. אסר על הבאת משפחות עולים מבוגרים עם הרבה ילדים, עצר את העלייה של ניצולי השואה מרומניה. בז לניצולי השואה אבל דרש לקבל את הפיצויים שלהם לקופת המדינה. אז לא רק התימנים סבלו ממנו, כל מי שלא היה חייל צייתן להלחם ולמות. אמר שעדיף לו להציל יהודי אחד צעיר ולא אלף גלותיים אפילו אם יתחננו על נפשם (בזמן השואה1

14.

מי אמר שהאשכנזים הם אחים של המזרחים? זה עם שונה לגמרי עם גנים שונים לגמרי שיקרו לנו כל השנים האלה אין שום קשר DNA בין יהודים מכל התפוצות לכל אחד יש DNA שונה זה לא באמת מדינה יהודית כדאי שתפקחו עיניים ותבינו

13.

או שאולי הוא לא השתלט על הבלגן הגדול שיצר זרם העליה הגדול, והמצב הבטחוני. בכל אופן, התוצאה היא שלא היה טיפול, וזה כתם שחור על העבר שלנו.

12.

היה ברור שיהיה קונפליקט בין הציונות והיהדות החדשה לבין השבטיות שהובאה מארצות ערב, הרב הוא הפוסק והקובע וכמובן שיצא כנגד הממסד הדוגל בקדמה חינוך ולמידה מתקדמת, אני לא מאמין שגזזו פאות לילדים זו הגזמה וכלי לנגח את הקדמה, היו חלק גם מעולי תימן שהחליטו להתקדם וזה העלה את חמתם של מנהיגיהם ומכאן כל הסיפורים.

11.

10.

9.

ועדיין מתפנקים

8.

7.

6.

אם רואים חדשים לבקרים חוקים אנטי יהודיים בכנסת..אל תתפלאו שכן הייתה כוונתם של מייסדי המדינה שאף עשו הגרוע מכל בכל(אי הצלת יהודי אירופה כשהיה אפשר להם, היחס המבזה ליהודים שאינם אירופאים, ושיסוי מתמשך בכל הקדוש והיקר), עצם זה שלא הייתה מדיה כשל היום איפשרה להם לעשות דברים חמורים שאי אפשר להעלות על הכתב בכלל..כולל גניבת ילדים וכו'....כשהלידה של התינוק בחטא(המדינה) אל תתפלאו שכשהוא מגיע לגיל 70 הוא קם נגד עצמו ומוכר עצמו לאויבים מכל סוג(רפורמים,מחבלים )

5.

אנשים הדוגלים בשוויון, אך בעצם מפנטזים על חברה קולוניאלית שהם בראשה, והאחרים סרים למרותם תוך כדי איבוד זהותם ויכולתם להציב אלטרנטיבה. עצוב שיהודים, ועוד ניצולי פוגרומים, מלחמות עריקות ושואה לקחו חלק בגזענות הזו אותה לימדו לילדיהם ונכדיהם.

comment-2-comment

comment-2-comment

אחד הסממנים הבולטים ביותר בישראל הוא שדווקא שמות המשפחה המעוברתים היא של אשכנזים, במקום לדבר בגרמנית הלכו שוב על עברית. יידיש אסרו לדבר. איזה שמירת זהות, מה נגיד ומה נאמר

comment-2-comment

4.

זו עוד עדות לפשעי הסוציאליסטים והפרוגרסיבים. הפרופסור אפילו לא מקשר בין דברי העומד לפני בחירות לבין השקפתו, לדבריו של הרוצה להיבחר ולהראות כמלכד ופותר בעיות, במקום להראות את האמת, רק אם אתה חבר מפלגה או ההסתדרות אז ידאגו לך.

comment-2-comment

כל עוד כולם בעד קידמה טכנולוגית אז כולם הם "פושעים סוציאליסטים פרוגרסיבים", בין אם הם ימין או שמאל או שמרן או ליברל או מה שרץ לך בראש - הרי כולם מסכימים על אותו דבר ולכן השליטה

comment-2-comment

אפילו לא תדאג לשפה משותפת כדי לא לכפות את דעתך ה"פרוגרסיבית". איזה טיעונים הזויים, השם ישמור.

comment-2-comment

לא לערבב

comment-2-comment

תקוע באזרחות או בכלא

3.

התמונות מסודרות יפה יפה, במציאות זה לא היה כל כך יפה במעברות. הזלזול בעולי המזרח ותימן היה ברור. ועוד זוכרים את הכרוזים בקיבוצים שרצו לחלן את היהודים. לא הצליח לכם ציונים. רציתם מדינת אירופה ללא סממן יהודי לא הצלחתם ואף אחד לא יצליח.

comment-2-comment

מפריעים לך לראות את העולם בשחור ולבן ? אלה שבנו את המדינה האמינו שהם נותנים תקוה לעם היהודי. כשרואים את ישראל היום עצוב לראות שהם נכשלו.

comment-2-comment

comment-2-comment

אבל לאף אחד לא היה איכפת מהם. חצי מיהודי רומניה נרצחו בשואה ושארית הפליטה הגיעו לארץ ונזרקו למעברות עלובות

comment-2-comment

comment-2-comment

2.

comment-2-comment

1.

איך אפשר לגנוב לאמא תינוק? האנשים שאחראים לזה היו צריכים גזר דין מוות

comment-2-comment

הדבר הכי בולט במכתב הזה הוא מה שאין בו. אם היו אז טענות כאלה, איך יתכן שהרב לא מזכיר אותן?

comment-2-comment

פה דובר על היהדות ולא על הפשע שקרה מאוחר יותר בחטיפה של ילדים מתימן והבלקן.

לכל התגובות
0
מצב לילה
מצב לילה