116

האיום הלא מדובר מרצועת עזה

המצב ההומניטרי בשילוב משבר האקלים הם הרי אסון עבור הפלסטינים וישראל. המחסור בחשמל ובמים איכותיים, הכשל בטיפול בשפכים והמגמות הדמוגרפיות עלולים לזרז מעבר חיידקים ומחלות דרך מערכת הביוב. אף ששינויי אקלים מחריפים משברים חברתיים וכלכליים ומערערים יציבות, ישראל טרם נתנה על כך את הדעת. חוקרות המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) מסבירות מה ניתן לעשות

ד"ר שירה עפרון, קים נח | פורסם:20/05/2022
צילום: MCTארכיון. הצפה ברצועת עזה (צילום: MCT)
בימים אלו, כשניטש ויכוח סוער כיצד להתמודד עם מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינוואר, המסית לטרור ובה בעת ממשיך ליהנות מהקלות כלכליות, חשוב לזכור שהרצועה מאתגרת את ישראל לא רק מבחינה ביטחונית, אלא גם הומניטרית. חרף צעדים שנעשו בשנים האחרונות לשיפור המצב, עזה סובלת מתת-תנאים תשתיתיים ותברואתיים המשקפים שילוב של נסיבות גאוגרפיות; שליטת ארגון הטרור חמאס; סבבי לחימה חוזרים; מגבלות חמורות שישראל מטילה על תנועת אנשים וסחורות ובפרט מוצרים דו-שימושיים (דו"ש), החיוניים לבניית תשתיות מצד אחד, אך מסייעים להתעצמות חמאס מצד שני; היריבות בין חמאס לרשות הפלסטינית; ירידה בתרומות הקהילה הבינלאומית, וכן מגפת הקורונה שהחריפה את המצוקה.
נכון לסוף שנת 2021 עמד התוצר לנפש ברצועה על 1,211 דולר, נמוך מזה של סוריה. כמחצית מכלל המשתתפים בכוח העבודה הינם מובטלים, 70% מהם צעירים, וכל אדם שני נמצא מתחת לקו העוני. אספקת החשמל בעזה נמשכת לכל היותר 12 שעות ביממה. 68% מתושבי עזה סובלים מאי-ביטחון תזונתי בינוני עד חמור.
בין השאר, כתוצאה ממשבר האנרגיה, הטיפול בשפכים מתבצע רק באופן חלקי. עזה סובלת ממחסור חמור במים כתוצאה משאיבת יתר של האקוויפר, וכ-90% מהאוכלוסייה מתבססת על מקורות מים שרובם אינם מפוקחים. ההיצע המוגבל הן בכמות המים והן באיכותם, בשילוב טיפול חסר בשפכים, מסוכן לבריאות הציבור בעזה, וכן בישראל כשפתוגנים כמו קוליפורמים, שיגלה, סלמונלה, כולרה, פוליו, ומחלת הפה והטלפיים ודלקת קרום המוח, עלולים לעבור דרך מערכת הביוב ונתיבי המים אל מחוץ לרצועה ואל תוך ישראל.
האתגר ההומניטרי בעזה צפוי להחריף בהתחשב במגמות הדמוגרפיות (האוכלוסייה צפויה לגדול לשלושה מיליון תושבים ב-2030 ולכ-4.5 מיליון ב-2050), וברגישותה הגבוהה של הרצועה לשינויי האקלים: התחממות מואצת, צמצום כמות המשקעים, ריבוי אירועי מזג אוויר קיצוני ועליית פני הים.
צילום: APיחיא סינוואר. שינויי אקלים כמכפיל איומים (צילום: AP)
מערכת הביטחון והקהילה הבינלאומית מקיימות מאמץ לשפר את התנאים ברצועה, ובקרב כמה גופים, בעיקר יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים ופיקוד דרום, ניכרת תחילת חשיבה על עתיד הרצועה. עם זאת, טרם גובשה התייחסות להשפעה הצפויה של שינויי אקלים על אזור בעייתי זה.
כדי לגשר על הפער הזה כינס המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף הוועד הבינלאומי של הצלב האדום, סדנה בנושא שבה השתתפו נציגים ישראלים, פלסטינים ומהקהילה הבינלאומית, בהם גורמים ממשלתיים, אקדמאיים ונציגים מהחברה האזרחית. על רקע ועידת המדינות התורמות שהתקיימה לפני כשבועיים בבריסל, פרסם המכון את התובנות שעלו בסדנה. העיקרית שבהן הייתה שעל אף המיידיות של האתגרים ההומניטריים ברצועה, יש להבטיח שהמענה להם ייעשה בגישה מרחיבה, שתכלול תרחישים ומגמות ארוכי טווח בהקשר האקלים, שישפיעו על כל המרחב ובכלל זאת גם על ישראל.

המגמות האקלימיות ברצועת עזה

את המגמות האקלימיות של עזה קשה להעריך במדויק שכן אין שם תשתית לאיסוף נתונים מטאורולוגיים, עובדה שכשלעצמה מקשה על תושביה, לרבות יכולת ההתארגנות של חקלאים ודייגים התלויים בתחזיות. ואולם, השירות המטאורולוגי של ישראל פיתח לאחרונה תחזיות אקלימיות עד שנת 2100 לגבי עליית הטמפרטורה הצפויה, אירועי מזג אוויר קיצון כגון גלי חום מחד וסופות גשם מאידך, ובנוסף צפי לדפוסי משקעים, הנסמך גם על תחנות מדידה סמוכות לעזה.
לפי המודלים, הקיץ יתארך והטמפרטורה הממוצעת בעזה תעלה בכ-1.5 מעלות צלזיוס עד 2050. גלי החום ברצועה, כמו בישראל, צפויים להיות יותר ארוכים, אינטנסיביים ותדירים ויופיעו גם בחודשים שעד כה הופעתם נחשבה נדירה. עומסי החום יקשו על קיום בסיסי ופעילות כלכלית, יסכנו את בריאותן של אוכלוסיות ללא גישה למזגן (רוב אוכלוסיית עזה), ויעלו את הדרישה לקירור, שקשה יהיה לספקה עקב מצב התשתיות והחשמל.
צילום: רועי עידןקו צינור לקליטת שפכים מהרצועה. בכנה לסלמונלה, כולרה ופוליו (צילום: רועי עידן)
כמו כן, בכל אזור מישור החוף הדרומי צפויה ירידה גדולה בכמות המשקעים הממוצעת, שתשפיע על אפשרות שיקום אקוויפר החוף, וכן על החקלאות ברצועה. בה בעת, מופעי הגשם יהיו אינטנסיביים יותר, עם סופות קיצוניות שיגרמו הצפות ושיטפונות, תופעה המוכרת כבר כיום בעזה (בינואר פגעו השיטפונות במאות בתים ושיתקו מערכות ניקוז). סופות עלולות גם להזיק לתשתיות החשמל והמים הרעועות ממילא. בנוסף, קיים תרחיש שלפיו תיתכן עליית פני ים של כ-1.8-0.7 מטרים עד סוף המאה, אשר צפויה להעמיק את חדירת מי הים לתוך היבשה בשיעור של כחצי קילומטר ולהחריף את מליחות האקוויפר.
תמונה כללית
ד"ר שירה עפרון
בעוד מערכת הביטחון בישראל והקהילה הבינלאומית מזהות את הקשר הגורדי בין המצב הביטחוני לבין המצוקה ההומניטרית בעזה, אין התייחסות להשפעה הצפויה של שינויי אקלים על המצב, ועל ההשלכות של אלו על ביטחונה הלאומי של ישראל. בהינתן ששינויי אקלים נחשבים "מכפיל איומים", המחריפים משברים הומניטריים וחברתיים-כלכליים, מייצרים תנאים נוחים לפריחת ארגוני טרור, מערערים יציבות גאופוליטית ודוחפים להגירה ופליטות, חובה לתת על כך את הדעת במיוחד בהקשר העזתי. לכן, על ישראל בראש ובראשונה לאמץ גישת תכנון לטווח הארוך, תוך ניהול סיכונים מחושב, במקביל להכרח התמידי לחפש פתרונות מיידיים לבעיות הבוערות.

אז מה אפשר לעשות?

סיכוני המים בעזה עלולים לפגוע גם בישראל ולכן יש לנסח מדיניות לניהול סוגיות סביבתיות חוצות גבולות מול הרצועה, כפי שקרא מבקר המדינה כבר ב-2017. דוגמה פשוטה יחסית ליישום היא מערכת התראה לשיטפונות, שקיימת בשירות המטאורולוגי בישראל ושניתן לשקלל בה את התנאים הספציפיים בעזה לשם אזהרה מוקדמת ולמניעת אסונות העלולים להתגבר עם העלייה הצפויה בתכיפותם של אירועי מזג האוויר הקיצוניים.
בנוסף, מדיניות תכנון ארוכת טווח בנושאי תשתיות מים וחשמל צריכה להיות מבוססת נתונים, שכיום אמינותם מוגבלת. לכן, מומלץ כי הקהילה הבינלאומית וממשלת ישראל ינתחו את הנתונים הזמינים ויאספו נתונים עדכניים כדי לפתח על בסיסם פרויקטים רלוונטיים.
צילום: רויטרסארכיון. נשים פלסטיניות מבשלות בזמן הפסקת חשמל בעזה (צילום: רויטרס)
כמו כן, חשוב שהקהילה הבינלאומית תשקיע בשיקום רשת החשמל העזתית, ששיפורה צפוי לעלות כ-200 מיליון דולר, וביצירת תמריצים למעבר לאנרגיות מתחדשות על מנת להגיע למצב הרצוי על פי הבנק העולמי, שלפיו עד 2030 יהיה תמהיל האנרגיה של עזה משולב מאנרגיה סולארית מקומית, מתחנות כוח פלסטיניות המופעלת על ידי גז ומייבוא חשמל מישראל וממדינות שכנות אחרות. בנוסף, יש מקום להתחיל בתכנון פתרון יעיל לאגירת מי הנגר וניצולם, שכן כיום מרבית מי הגשמים זורמים לים, בעוד אגירתם הייתה יכולה לסייע בפתרון בעיית המליחות של האקוויפר ולספק צרכים חקלאיים.
תמונה כללית
קים נחבאדיבות המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS
ארגון אקופיס מציע שני פתרונות חוצי גבולות מעניינים, המאותגרים על ידי המצב הפוליטי והמדיני. הראשון הוא האפשרות שירדן תספק לתושבי הרצועה אנרגיה סולארית שתתמוך ביותר מתקני התפלה בעזה, ובתמורה תקבל מים. אמנם אין בעזה מספיק מים, אך אספקת חשמל רציפה (לצד יציבות פוליטית, מימון סדיר והקלה במגבלות דו"ש של ישראל), תאפשר הקמת תשתיות התפלה גדולות יותר, שיוכלו להתפיל עודף מים מעבר לדרישה המקומית ולמכור אותו לירדן בתמורה לחשמל סולארי. הפתרון השני המוצע הוא הקמת חוות סולאריות בשטחי C שיעבירו את החשמל דרך הרשת הישראלית לתוך רצועת עזה.
ולבסוף, ישראל והקהילה הבינלאומית צריכות להמשיך לדחוף לשילוב הרשות הפלסטינית בניהול רצועת עזה, כדי שתסייע לפתור את בעיות המשילות ולהתמודד עם משבר האקלים. אמנם הרשות, המודעת להשפעות שינויי האקלים על הגדה ועל עזה, הצטרפה להסכם פריז ופיתחה תוכנית להתמודדות עם שינויי האקלים עד 2100, אך בפועל התוכנית לא מיושמת וחוסר שליטתה ברצועה מקשה על מיצובה כשותף פעיל בהתמודדות עם משבר האקלים.
ד"ר שירה עפרון היא ראש תחום המחקר בפורום מדיניות ישראל (Israel Policy Forum), חוקרת בכירה וראשת התוכנית שינויי אקלים וביטחון לאומי במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, ויועצת למשרד הביטחון בנושא היערכות מערכת הביטחון למשבר האקלים.
קים נח היא עוזרת מחקר בתוכנית "שינויי אקלים וביטחון לאומי" שבוחנת את ההשלכות של שינויי האקלים על הביטחון הלאומי.
לכתבה זו 116 תגובות
הוספת תגובה
116

תגובות

close-fullscreen-comment
הוספת תגובה
92.

91.

הם מסכנים אין להם חסר להם לא נתנו להם מספיק הגיע הזמן שיזיזו את התחת וימרדו במי שחונק אותם (רמז לא ישראל) שיעיפו את חמאס , יפסיקו פיגועים , יזנחו את הטרור ויפסיקו לחלק סוכריות כשיש פיגועים. ואז יצאו לעבוד בישראל ירוויחו כסף יפתחו להם את השערים למסחר חופשי ויצאו מהמצב הנורא הזה. מה שהכתב רוצה זה שניתן עוד כסף ונשקיע עוד וזה בדיוק כמו לתת כסף לנרקומן הוא לא יעשה עם זה שום דבר מועיל חוץ מלקנות עוד סמים. צריך לתת לו כסף ועבודה אחרי שהוא נגמל

90.

שחמאס ישקיע את המיליארדים בתשתיות, ביוב, חקלאות וכלכלה...

89.

במקום תהלוכות של רעולי פנים חמושים . שברור שהם עולים כסף ואינם מביאים תועלת לאזרח הפשוט .

88.

87.

86.

אין להם מים ?יש להם ים שישקיעו בהתפלת מים במקום במנהרות ורקטות

85.

שיעברו למצרים הם כולם מצרים,בעבר עזה הייתה שייכת למצרים,עד שהגיעו הזיות עם פלסטיני, מצרים עם שטח עצום אפשר להקים מאות מדינת עזה.

84.

לפני שמאשימים את ישראל במצור שיפנו לאחיהם בגבול הדרומי שעובר ברפיח.

83.

התנתקנו - זוכרים? אנחנו לא שולטים בעזה ואין לנו אחריות לגביה. גם למצרים יש גבולמשותף עם עזה ואחריותם גדולה, היות ועז במקור הייתה מצרית. אם מנהיגי חמאס לא היו משקיעים כל שקל סיוע לבנות מנהרות וטילים, עזה הייתה מונקו. שיפסיקו להתבכיין

82.

comment-2-comment

comment-2-comment

וזה לא ענייננו שהרשות מעדיפה לחלק את כל הכסף העולמי והתשלומים שהם מקבלים מאיתנו למחבלים, עובדי חמאס ולרכישת אמל"ח!! במקום לטפל בתשתיות שלהם, אין כאן עניין הומניטרי מצידנו, ש פה עניין של דיקטטורה דוחה שמאמינה בהשמדת ישראל ופוגעת בתושבים שלה! אז שחררו מאיתנו כל יפה הנפש שכאן, ולכו לחיות בעזה..אולי תשפיעו שם על ההנהגה

81.

יישר כח. הלואי שתצליחו לגרום לשינוי.

80.

כל היום עוסקים בטרור ואחר כך מתבכינים. מתאים להם. על פי הנרטיב,שלהם הם חיים כאן מאות שנים וההישגים הגדולים שלהם זה בנית תשתית טרור. ומי אשם. היהודים. חחחחח

79.

78.

יכלו מזמן כבר להפוך לסינגפור עם כל המיליארדים שהם קיבלו.

77.

כאילו שהבעיה מתחילה ונגמרת בעליית המליחות באקוויפר החוף. הבעיה היא בזה שהפלשתינים מפנים את כל המרץ והאנרגיות שלהם להרס והרס והרס

comment-2-comment

שיפסיקו להתעסק איך לפגוע בנו ואז נסייע. עד אז בעיה של עצמם והקהילה הבינלאומית שגם לה מתחיל להמאס

comment-2-comment

76.

75.

השינויים האקלימיים הם תמריץ לשינויים תודעתיים של העזתים. לכשידאגו לעינייניהם הבריאותיים ולרמת מחייתם וישכחו את לימודי השינאה כנגדינו.

74.

73.

72.

71.

70.

אני השריף. הם האינדיאנים. רצו לא להיות חלק ממה שאני חלק ממנו - קיבלו במדויק.

69.

במקום עימותים ואי הסכמות ועוד עימותים מטופשים. או שלא ישאר פה כלום לאף אחד..

68.

67.

66.

65.

64.

63.

תנו להם עוד חשמל. נמחרטות שנייצרות קסאמיפ עובדות על חשמל. בקרת הקסאמים היא חשמלית. תנו להם עוד מים. את הבטון למנהרות הטרור מייצרים עם הרבה מים. חכמי חלם גאים בכם.

62.

עזתים הם מיצרים, שיסתפחו למצרים. לא חסר חופים ושמש לחוות סולריות בסיני אבל כמובן את הפתרון הפשוט הזה החוקרות השמאלניות לא יציינו כי זה לא דופק מספיק את ישראל.

61.

60.

בעוד כמה חודשים תהיה מלחמה בין מדינות המפרץ וישראל בתמיכת מצריים ומרוקו ובין אירן. צבא אירן ירוסק בתוך חודשאבל הוא עדיין יגמול למצריים ב20 שיגורים על סכר אסואן, בתוך חודש עשרה מליון אזרחים מצרים ייספו השטפונות או ברעב ומחלות ו30 מליון נוספים בחודשים שלאחר מכן. לאחר שנתייםמצריים תיקח עסקה של מאה מליארד דולר לשיקום תמורת קליטה ואזרוח של תושבי עזה בעמק הנילוס, יש בניינים ותשתיות אפשר לקחת אנשים וגם עבודה לא תחסר לשנים. עזה תפונה ולא יהיה שום משבר בטווח הארוך, הטבע ישתקם

comment-2-comment

59.

58.

אסיסי רצה לתת להם שטח פי שלוש מהשטח שלהם לא הסכימו ההנהגהבעזה פחדו שהמצב ישתפר ולא יקבלו כספים רוצים להשאיר את התושבים פליטיפ

57.

מהנדסים את דעת הקהל שוב ושוב. נמאס לשמוע על עזה ולמה לא כותבים על המצב במצריים עצמה יש לנו שלום או על המצב באמירויות. ישראל בכלל לא מעניינת נכון? או שרק הערבים בישראל מענינים?

56.

אם במקום לחפור מנהרות טרור היו בונים מערכת ביוב נורמלית מטפלים בשפכים הורסים את מה שצריך בונים את מה שצריך. אבל ... יותר חשוב מנהרות טרור.

55.

54.

הם. בחרו. בחמאס. משמע. הם. מעדיפים. טרור. על פני. התפתחות. עצמית.

53.

את מי הם מעניינים .ו מספיק עם ההתחסדות המגעילה הזאת דווקא בגלל ההתחסדות והלכאורה אומניות עשו ב 70 שנה האחרונות נזק בלתי הפיך כל הזמן רק טרור וטרור וטרור

52.

51.

יש להתנתק מחולי המלחמה והאיסלאם, אנחנו דוחפים את האף איפה שלא צריך ותמיד יאשימו אותנו

50.

49.

אולי שישראל תפסיק לדחוף את האף שלה איפה שלא צריך תשאלו אותנו תןשבי אשקלון והסביבה אם אנחנו רוצים לממן לעזתים מכספי המיסים שלנו את השטויות המתחסדים שלכם. הייתי נותן להם למות שם בדיוק כמו שהם רוצים אותנו מתים חבל על הבורקסים שביזבתם בזמן המחקר הלא חשוב והלא מעניין הזהץמעניין אם פוטין ידאג למשבר האקלים באוקריינה.

48.

פשוט טיפשים ורשעים שילוב בעייתי..

47.

אין לנו יכולת להחזיק ברצועה וגם לא יכולת להשתחרר ממנה...ולהם אין מוטיבציה אמיתית לשנות האג'נדה האיסלמית הקיצונית שלהם

46.

ראשית תפסיקי להפחיד אותנו ולהפיל עלינו את צרות העולם והערבי בפרט . ישראל אינה הבעיה ואינה הפתרון של עזה , ומעולם גם לא תהיה . מדובר בתרבויות שונות שנעות בקווים מקבילים . צריך לנתק מגע עימם , שיבנו להם מה שהם רוצים כולל נמל ושדה תעופה , אנו נשתמש במשאבים שלנו כדי להגן על עצמנו וכפי שצריך . ובכלל , התמונות הללו מייצגות מיעוט שולי /מזערי בעזה שלכאורה מבשל על עצים . יש להם בעיה וזו אונרא , ובעיה נוספת זה המתפ״ש הישראלי . 2 גופים אלו מתפרנסים מעזה עשרות שנים , וכל עוד לא יסגרו הללו לא יצאו לעבוד ולעשות משהו יצרני . והצעה : תעשי מחקר (ולא משהו שנלעס כמו מסטיק בעבר)איך ישראל צריכה להתנתק באמת מעזה .

45.

מבחנתנו כל כוחה של הרצועה הוא בטילים והרקטות שלה. ברגע שיהיה פתרון לייזר ורקטי לניטרול 99% של הנשק החמסי כל מה שנשאר יהיה אוכלוסיה עניה שאין ביכולתה לאיים עלינו ואולי רק אז יהיו שם שליטים שילכו לקראת פתרון הגיוני לשני הצדדים.

44.

תמוה בעיני למה הכותבת מציעה שנפתור את הבעיות של העזתים...ואשמח לדעת מי מממן את השכר שלה

43.

הרי אף ממשלה לא השכילה להשתמש בעזרה כדי לקבל גופות בחזרה, לדוגמא. אז שיקחו את הכסף שהם מוציאים על טרור וישקיעו אותו באיכות חיים ותשתיות.

42.

הם מעוניינים לחיות בחרא כדי שהעולם ירחם עליהם ויתן להם כסף שינוצל למלחמה נגדנו. במקום לעזור להם, צריך לפרסם בכל העולם את העקמומיות שלהם ולשכנע את העולם לשלוח לשם רק סחורות ולא כסף.

41.

בשלב א - לבנות אי מלכותי ענקי מערבית מעזה ולהעביר את האוכלוסיה ממזרח עזה לאי ואחכ להרחיב את האי מערבה ולהעביר עוד אוכלוסיה ממזרח עזה וכך הלאה והלאה עד שהאי יגתרחק ויגיע לחופי לוב

40.

מנחם בגין ראש הליכוד שהתעקש בהסכם עם מצרים להשאיר את העזתים על הכתפיים שלנו במקום לזרוק אותם על המצרים.

comment-2-comment

39.

להתרבות למרות שהוא יודע שאין תנאי מחייה באזור שהוא נמצא בו

38.

הפתרון: שיטביעו את סינואר בג'ורה ואז ייפתרו כל הבעיות שלהם.

37.

36.

ככל שהמצב ברצועה יחמיר ומצוקת התושבים תגבר, כך יתקרב היום שבו הם יתפכחו מהאשליות המפגרות שלהם ויעיפו מההנהגה המקומית את הפונדמנטליסטים החולניים מהחמאס והג'יהאד האסלאמי ויהפכו לחלק מקהילה הבינלאומית המודרנית ושוחרת השלום. ככל שנעזור להם אנו מעניקים לחמאס אוויר ציבורי לנשימה.

35.

שהם מדברים עליו, לא יקרה, אבל עד אז, הם לא יהיו בסביבה, כדי לענות על הפרופוגנדה המומצאת שלהם.

34.

בהצלחה למי שישאר פה עד אז .

33.

בסך הכול כותבים מה הם מתכננים לעשות להרעיל טת המים כדי שיהיו מחלות וימשיחו להזריק זריקות לדעתי .

32.

ושיפנו למצרים.

31.

לגידולם וחינוכם בכבוד!

comment-2-comment

30.

העזתים הם במקורם מצרים שאבותיהם ברחו ממצריים כדי לחמוק מעבודת הפרך של חפירת תעלת סואץ. יואילו לחזור למצריים ארץ רחבת ידיים שיכולה להכיל אותם.אנו ניישב את השטח שהוא בעצם המשך מישור החוף הדרומי וכך זה יעזור בדילול האוכלוסייה במרכז.

29.

28.

משום מה ההנחה הגורפת במחקרים מסוג זה היא שלעזתי או במדינות עולם שלישי אין שום אחריות על ניהול חייהם ולעולם ישראלר או המערב חייבים לשלם את החשבון. הגיע הזמן לומר די, במידה והעזתים לא ישנו את אורך חייהם ויתחילו לדאוג לעתיד טוב יותר קודם כל לעצמם, אז שיתכבדו ויאכלו את הדייסה או הגהנום שבישלו לעצמם. ישראל והעולם המערבי מספיק חסינות כדי לטפל ולהגן על עצמן בכל נזק משני העלול להגיע ממקומות אלו.

27.

למה זו בעיה ואחריות שלי, ומדוע בכלל צריך לעניין אותי. כל מה שהם רוצים הם מקבלים ביקשו להיפרד ממני -קיבלו ,ביקשו שלטון מחרחר מלחמה - קיבלו ,ביקשו להילחם איתי - קיבלו ,ביקשו להיות מסכנים - קיבלו באהבה.

26.

גלי החום, והמשבר הכלכלי יקשו על שיגור טילים שליחת מרצחים והסתה?

25.

למה להמשיך להחזיק את המסכנים האלה בכלוב הזה? הונג קונג עם ערבים זה לא יהיה, כבר הבנו. שיעודדו אותם להגר - כסף להם ולמדינות הקולטות

comment-2-comment

24.

כבר נגמרו כל הבעיות שלנו בארץ כדי שנדאג לאלה??

23.

הכותב המלומד מצא דרך מתוחכמת לקדם את עצמו. מעזה יש עזיבה מתמדת. חלקם הינם מיצרים במקורם. הגבול בין רפיח העזתי למצרית טכנית. העזתים יהגרו משם

22.

21.

צחקו על אנשים שאמרו שאם ישראל תצא מעזה הם ישקיעו את הנשק בטרור וטילים במקום באוכלוסיה ושנראה טילים עפים עד לתל אביב.

20.

19.

עזה כולה מורכבת מפועלי בניין, גם ככה הם עסוקים פרויקטים של חפירת מנהרות, חישמול ורישות מבחינת תשתית, כדאי שיפנו את המשאבים שלהם גם לעבר הבעיות האומניטריות שלהם. הם חפרו יותר קילומטרים בשנה ממה שחפרנו עם כל הרכבת הקלה בארץ... יש יכולת ויש משאבים, שלא יבלבלו את השכל.

18.

17.

ככה זה נראה כשקבוצה קטנה של אנשים חושבת שהיא משפיעה על כל העולם

16.

15.

כתבה מעניינת שמציגה את הפן האחר של הסיכסוך, זה שנמצא מעבר לאף, ושכאן ובוודאי שם לא רוצים לראות. כל התגובות לא מתייחסות למה שהחוקרות מציגות. בדיוק מהמקום הזה הכותרת שלי.

14.

דרך הנדסת תודעה ברשתות חברתיות יש לעודד הגירה של הצעירים. בנוסף יש להקים עמותות בין לאומיות תחת כסות של זכויות אדם שייסייעו להם לעזוב

13.

12.

11.

בשל ההתחממות הגלובלית יש אידוי מוגבר מכל מקווי המים בעולם שגורם לעליית כמות המשקעים הממוצעת בכל מקום. ריבוי המשקעים מוביל באופן סטטיסטי להקטנת הסיכוי לבצורת

10.

ויטפלו באזרחי ישראל

9.

8.

הפתרון הכי טוב שירחיבו את שטחם לכיוון מצרים להיכן שהיו שייכים מלכתחילה ושיעבירו את הבעיה למקור למצרים ולחמאס. מדינת ישראל נתנה להם אוטונומיה בתקווה שמצבם ישתפר, אולם בעלי אינטרסים חולניים גונבים להם את הכסף ומשתמשים בהם לבצע פיגועים. בקיצור ולעיניין - מדינת ישראל לא אחראית על עזה שיוצאים ממנה פיגועים לשיטחנו.

comment-2-comment

אין לנו אחריות, אלא על עצמנו ולא על אף ערפי שהמצרים והסעודים יטפלו בחארות הרוצחים האלה

comment-2-comment

אין שום כוונה של מצרים לספח אותם ואנחנו כאן נסבול יותר ויותר מהעוני וההאומללות שגרמנו שם בגלל המצור רב השנים. אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו ולכן לעזור להם ככל הניתן

comment-2-comment

אומרים לכם שהמצב בעזה מהווה בעיה אמיתית ואיום על ישראל, התגובות - "בעיה שלהם". לא קשור לימין ושמאל, עצם זה שהקול שלכם בקלפי נספר בדיוק כמו קול של מישהו אחראי ורציני, זו הבעיה העיקרית שלנו.

comment-2-comment

comment-2-comment

comment-2-comment

comment-2-comment

כמה שנשפר להם את רמת החיים, ככה החיים שלנו יהיו קשים יותר...

comment-2-comment

comment-2-comment

7.

משפחות מולידות ים ילדים בלי מחשבה לאן זה מוליך. בגדול אין פתרון חכם באופק.

6.

5.

שכחתי כדי שימשיכו להתבכיין עוד מומחיות בשנקל להזכירכן מצרים יותר קרובה מירדן

comment-2-comment

ממש נפלא להציע הצעות לא ישימות כשאנחנו אלו שנפגעות

comment-2-comment

הם לא יכולים להקים חווה סולארית כי חייב כסף למנהרות

4.

שלא יתרבו

comment-2-comment

למה לא

comment-2-comment

בכל רחבי העולם, אנשים חושבים פעם ופעמיים לפני שמביאים עוד ילד. הם שואלים את עצמם מאה פעם אם יש להם כוחות ומשאבים לגדל אותו. קוראים לזה אחריות, לא גזענות

3.

הבעיה היא שאנחנו מחפשים את הבעיות. לא ראיתי שזה מטריד את המצרים וכל הנבואות השחורות הללו בעיקר מייצרות אופק מחקרי ומקור פרנסה לכותבים. בהצלחה לנו

comment-2-comment

1. אנחנו החזקים, העשירים ביחס לרצועה 2.לנו חשוב ערכי חיים בריאותיים יותר מאשר לאוכלוסייה שם , שהיא בקושי שורדת . לא להערבב את זה עם "אשמה"

comment-2-comment

2.

לא תמיד אנחנו צריכים להיות ההומניים כלפי אלה שהורגים אותנו.

comment-2-comment

1.

למר סנואור הג'יני לראש.what a deal........................

לכל התגובות
0
מצב לילה
מצב לילה